Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Eugen (von) Kahler / Černoši

(kolem 1911)

Ostravský obraz Černoši se řadí do poslední fáze malířova vývoje (1908−1911) a jelikož je u něj zřetelná rozpracovanost, lze ho považovat za jeden z jeho posledních. Samotné dílo je možné vnímat jako důkaz rozmachu malířova umění. Autor kladl důležitost i samotnému obrazu, protože se zde setkáváme s formátem, který značně převyšoval dosavadní Kahlerova plátna. Jelikož Kahler trpěl tuberkulózou, byl mu doporučen pobyt v pouštních oblastech, a protože pocházel ze zámožných poměrů, mohl si dovolit několikerý pobyt nejen v Africe, kde motiv obrazu vznikl, ale i pobyt v uměleckých centrech Evropy (Paříž, Brusel, Berlín, Mnichov). I proto lze v Kahlerově tvorbě vnímat německo–francouzské podněty, zejména však příklon k expresionistickému vyjádření s prvky fauvistického zacházení s barevnou plochou. Na předčasný skon Eugena von Kahlera reagoval také věhlasný Vasilij Kandinskij emotivním a obdivným nekrologem, který byl publikován v prvním almanachu progresivní mnichovské skupiny Der Blaue Reiter, do jejichž výstav byl Kahler jako host také dvakrát zařazen.

KAHLER EUGEN (von)

(1882–1911) Eugen von Kahler patřil k nesmírně zajímavým autorům, kteří vzešli z našeho prostředí a z okruhu německo–židovské kultury. Jeho předčasně uzavřené dílo bylo velikým příslibem do budoucna a bylo velmi pozitivně vnímáno předními autory světové moderny.
Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Hans von Aachen / Job v neštěstí

Hans von Aachen / Job v neštěstí

(před 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero