Načítání obsahu...
Dům umění
Út – Ne / 10 – 18

Černoši

(kolem 1911)

Ostravský obraz Černoši se řadí do poslední fáze malířova vývoje (1908−1911) a, jelikož je u něj zřetelná rozpracovanost, lze ho považovat za jeden z jeho posledních. Samotné dílo je možné vnímat jako důkaz rozmachu malířova umění. Autor kladl důležitost i samotnému obrazu, protože se zde setkáváme s formátem, který značně převyšoval dosavadní Kahlerova plátna. Jelikož Kahler trpěl tuberkulózou, byl mu doporučen pobyt v pouštních oblastech, a protože pocházel ze zámožných poměrů, mohl si dovolit několikerý pobyt nejen v Africe, kde motiv obrazu vznikl, ale i pobyt v uměleckých centrech Evropy (Paříž, Brusel, Berlín, Mnichov). I proto lze v Kahlerově tvorbě vnímat německo–francouzské podněty, zejména však příklon k expresionistickému vyjádření s prvky fauvistického zacházení s barevnou plochou. Na předčasný skon Eugena von Kahlera reagoval také věhlasný Vasilij Kandinskij emotivním a obdivným nekrologem, který byl publikován v prvním almanachu progresivní mnichovské skupiny Der Blaue Reiter, do jejichž výstav byl Kahler jako host také dvakrát zařazen.

KAHLER EUGEN (von)

Eugen von Kahler patřil k nesmírně zajímavým autorům, kteří vzešli z našeho prostředí a z okruhu německo–židovské kultury. Jeho předčasně uzavřené dílo bylo velikým příslibem do budoucna a bylo velmi pozitivně vnímáno předními autory světové moderny.
Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

Mistr královéhradecký / Panna Maria se sv. Barborou a sv. Kateřinou

(kolem 1490)
Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

Bello, Marco / Svatá rodina s malým Janem Křtitelem a sv. Rochem

(1. desetiletí 16. století)
Aachen, Hans von / Job v neštěstí

Aachen, Hans von / Job v neštěstí

(před 1600)
Fetti, Domenico / Adonis

Fetti, Domenico / Adonis

(po 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero