Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Taller: Objekt – oděv / MARYLA SOBEK

24. 8. – 21. 10. 2012
Výstavu pořádá GVUO a Kabinet architektury.

Maryla Sobek vystudovala architekturu a módu. Před rokem 1996, kdy se stala profesorkou na Škole designu na Quebecké universitě v Montréalu (UQAM), pracovala jako stylistka v módních domech Balenciaga a Lanvin v Paříži. Předmětem její doktorské práce bylo hledání strukturálních a estetických paralel mezi oděvem a architektonickým objektem. Její studie o západní módě a architektuře z let 1950–2000 potvrzují, že v navrhování oděvu a architektury najdeme mnoho paralel jak z hlediska struktury, tak z hlediska formy. V roce 2009 uskutečnila terénní výzkum v Mali v oblasti obydlené Dogony. Výzkum, financovaný z grantu uděleného Québeckým fondem pro výzkum společnosti a kultury [Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – FQRSC], jí umožnil nalézt nové přístupy v oblasti navrhování módy a inspirovat se jinou než západní architektonickou estetikou, zejména dogonskou architekturou. Výstava Taller: Objekt – oděv je výsledkem těchto výzkumů.

Vystavované objekty se nacházejí na průsečíku architektury a módy a rovněž výstava samotná rozšiřuje interdisciplinární charakter projektu, když prezentuje tanec, video a fotografie. Pro splnění účelu výstavy bylo klíčovým zadáním zviditelnit zvláštní polymorfní charakter objektů a jejich neobyčejně citlivé reakce na tělo v pohybu. Proto kurátor a umělkyně požádali o pomoc Manon Levac, profesorku katedry tance (UQAM) a také Sarah DellAva, studentku magisterského studia v oboru tanec, které společně vytvořily choreografii pro každý z oděvů. 

Maryla Sobek zúročuje mnohaletou praxi architektky a návrhářky a pokouší se propojit dvě oblasti své působnosti: architekturu a oděv. Vychází přitom z myšlenek Henryho Lefebvra o "produkci prostoru". Zvláště pak z jeho názoru, že soubor činností jisté společnosti v určitém časoprostorovém kontextu ovlivňuje globální produkci prostoru této společnosti a kultury. Na základě parametrů prostoru, funkce a struktury vytváří Maryla Sobek model, který jí umožňuje provést srovnávací analýzu obou druhů tvůrčí činnosti a vytyčit oblasti jejich prolínání (konvergence). Proto je za účelem analýzy nezbytné zavedení teoretických pojmů oděv-objekt a architektura-objekt. Oděv-objekt označuje libovolný objekt vymyšlený návrhářem či tvůrcem, zatímco architektura-objekt se vztahuje k "produktu, který navrhl architekt nebo architektonická firma, a který – stejně jako oděv-objekt – může plnit funkci předchůdce (prototypu), a mít vliv na obvyklou stavební formu". Po provedení srovnávací analýzy budeme schopni odhlédnout od jednoduchých stylistických podobností a provést konceptualizaci oděvu-objektu jako tvůrčího a teoretického záměru na stejné úrovni jako v případě architektonické tvorby.

Serge Allaire

Kurátor: Serge Allaire

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero