Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Svět abnormalit Karla Pauzera

12. 7. – 9. 10. 2022
Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Sochař, keramik a grafik Karel Pauzer (1936) se dlouhodobě zabývá tematikou anomálně zdeformovaných zvířecích těl s mnohdy lidskými prvky, které mají vysoce expresivní formou evokovat existenciální pocit ohrožení, agrese i zmaru. Tento motiv se objevuje nejen v Pauzerově sochařské práci, ale i v grafických listech a kresbách, přičemž Galerie výtvarného umění v Ostravě má ve svých sbírkách soubor leptů časově vymezených 70. a 80. lety minulého století, jež tvoří průřez Pauzerovou symbolikou daného období.

V těchto pracích je viditelně zastoupen úmysl autora pomocí abnormálních a záměrně zdeformovaných těl přivést diváka k hlubšímu zamyšlení nad počínáním a vnitřními pohnutkami, které daná monstra k jejich jednání nabádají. Tato projekce je však pouze zástupná, skrytě upomíná na chování, příznačné primárně pro lidskou komunitu, a díla tak vypovídají o stavu společnosti druhé poloviny 20. století.  Bohužel i v současné době je toto téma stále aktuální….

Gabriela Pelikánová

vstup volný

Kurátor: Gabriela Pelikánová
Text: Gabriela Pelikánová
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero