Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Shrnutí 2018 a 2019 v GVUO

3. 1. 2019

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila v roce 2018 celkem 23 výstavních projektů, v součtu je zhlédlo 101 146 lidí. V Domě umění v Ostravě se uskutečnilo 19 výstav a 255 doprovodných akcí, které navštívilo 88 468 osob. Další 4 výstavy uměleckých sbírek GVUO byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Východočeskou galerií v Pardubicích a s Galerií Bielska BWA, jejich návštěvnost činí dohromady 12 678 osob.


„Rok 2018 byl pro GVUO zásadní v mnoha ohledech. Kromě toho, že se podařilo získat milionové částky na nákup nových uměleckých děl do sbírek GVUO, se tým kurátorů rozšířil o Yvonu Ferencovou a Jaroslava Michnu,“ říká Jiří Jůza, ředitel GVUO, a pokračuje „V roce 2018 jsme pokračovali v dramaturgickém plánu, který střídal výstavy klasického a současného umění. Rok 2019 bude v tomto ohledu zlomový. Velký prostor dostane současné umění. Koncem ledna zpřístupníme výstavu DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery a zahájíme cyklus výstav ZISKY 2018 GVUO, v rámci něhož budeme prezentovat sbírkové předměty zakoupené v roce 2018 za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Jako první se veřejnost seznámí na výstavě (KON)TEXTY Jána Mančušky s dvěma artefakty velmi známého konceptualisty,“ uzavírá Jůza.

V roce 2018 byla nejnavštěvovanější výstava regionálního umění s názvem Černá země? Mýtus a realita. Do konce roku 2018 ji zhlédlo přes 11 500 návštěvníků. Na druhé příčce se umístila výstava Abstraction-Création / art non figuratif / 1932–1936 s 6 130 návštěvníky. Průměrná návštěvnost výstavních projektů v Domě umění činí 4 400 osob.

Edukačních programů a tvůrčích dílen se uskutečnilo 235 a zúčastnilo se jich 3 257 osob, včetně dětí, dospělých i hendikepovaných osob. Tvůrčí programy byly rozšířeny o dílny pro seniory, dospělé a rodiny s dětmi, které budou pokračovat i v roce 2019. V oblasti doprovodných programů se GVUO více otevřela komunitním projektům. Poskytla například prostor pro konání fashion bazaru Ze skříně do skříně i rostlinného bazaru. V roce 2018 se v GVUO uskutečnilo 255 akcí, včetně vernisáží, konferencí a kulturních programů. GVUO je připravena pořádat kvalitní kulturní projekty všeho druhu i v roce 2019.

V letošním roce GVUO plánuje rekonstrukci střechy Domu umění. „Pokud vše dobře půjde, rekonstrukce se uskuteční v období od května do října. Vzhledem k tomu, že do střechy Domu umění již dlouho zasahováno nebylo, očekáváme řadu komplikací. Až po konzultaci se stavební firmou domluvíme detailní postup a doladíme přesné termíny realizace. Každopádně bychom rádi v říjnu zahájili výstavní projekty Kateřiny Šedé, Otto Gutfreunda a bratislavského Rudolfa Sikory,“ uzavírá Jůza. 

Aktuálně a až do 6. ledna je v GVUO k vidění výstava prvorepublikového umění z regionu Černá země? Mýtus a realita. První vernisáž v roce 2019 se uskuteční 22. ledna v 17 hodin. Zahájeny budou výstavy DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery; ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky a výstava jednoho díla ze sbírek GVUO. Malbu Josefa Bolfa s názvem V noci pro výstavu jednoho díla ze sbírek GVUO vybrala šéfredaktorka magazínu Artikl a fotografka Bára Alex Kašparová.

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje Dům umění, kde pořádá většinu výstav, edukační i doprovodné programy, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejně přístupná knihovna s badatelnou. Dům umění je otevřen úterý až neděle 10 až 18 hodin. Vstupné na výstavy činí 100 korun plné a 50 korun zlevněné. Pro seniory nad 65 let a v neděli je vstup volný. Knihovna GVUO je otevřena ve středu od 8 do 16 hodin a ve čtvrtek od 10 do 17.45 hodin, půjčovné se nehradí a studium je prezenční. Více informací na www.gvuo.cz


Výstavy v Galerii výtvarného umění v Ostravě v roce 2019:

2. 1. – 31. 12. 2019 
František Jureček – Alois Sprušil / Nová galerie v nové republice / stálá expozice
Expozice pokračuje z roku 2018.

23. 1. – 24. 3. 2019 (vernisáž 22. 1. v 17 hodin)
DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery
Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO budou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze. 

23. 1. – 24. 3. 2019 (vernisáž 22. 1. v 17 hodin)
ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky
Výstava (KON)TEXTY Jána Mančušky představuje poprvé v Ostravě dílo jednoho z nejvýznamnějších současných umělců. Kvalita autora měřená institucionální optikou může vyplynout z výčtu zastoupení jeho děl ve světových sbírkách, například francouzského Centre Georges Pompidou, německé Meyer Riegger Gallery, amerického Muzea moderního umění (MoMA) či Andrew Kreps Gallery v New Yorku. Galerie výtvarného umění v Ostravě se nákupem dvou Mančuškových děl Veden zdmi otočil jsem se do rohu a Žena středního věku v roce 2018 zapsala do dobré společnosti těchto významných institucí.
Kurátorský záměr představit na výstavě pouze a jenom dvě zakoupená díla je motivován vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale i tím, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku. 

23. 1. – 24. 3. 2019
Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO / Josef Bolf / V Noci  
Dílo vybrala šéfredaktorka a fotografka Bára Alex Kašparová

Květen – říjen (termín je pouze orientační) 
Rekonstrukce střechy Domu umění
Budova Domu umění bude kompletně uzavřena. Vybrané doprovodné programy budou přesunuty do Knihovny GVUO (Poděbradova 1291/12, Ostrava).

16. 10. – 12. 1. 2020 (vernisáž 15. 10. v 17 hodin)
ZISKY 2018 GVUO: Kateřina Šedá / Bedřichovický poledník

16. 10. – 12. 1. 2020 (vernisáž 15. 10. v 17 hodin)
Otto Gutfreund

16. 10. – 12. 1. 2020 (vernisáž 15. 10. v 17 hodin)
Rudolf Sikora


Kontakt pro média:
Jana Malášek Šrubařová
731 691 563, srubarova@gvuo.cz


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero