Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Ostravská výstava na téma práce ve výtvarném umění ukazuje řadu kontrastů

15. 9. 2020

Výstava Dělník je smrtelný, práce je živá, kterou připravila Renata Skřebská, kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), představuje dosud nezpracované téma práce ve výtvarném umění od počátku 20. století do současnosti. Zastoupeni jsou nejen autoři již etablovaní, jako například Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, Bohumil Kubišta, Adriena Šimotová nebo Stanislav Kolíbal, ale i střední a nejmladší generace, například Zbyněk Sedlecký (1976), Václav Buchtelík (1990) či Filip Nádvorník (1995). Výstava bude zahájena v úterý 22. září v 17 hodin. V ostravském Domě umění bude k vidění do 3. ledna příštího roku. 

"Galerie výtvarného umění v Ostravě patří mezi kulturní instituce, ve kterých návštěvníci v září a v říjnu nemusí platit vstupné. Program Moravskoslezského kraje VSTUPY ZDARMA má posílit cestovní ruch a podpořit místní podnikatele. Také věřím, že se díky němu zvýší zájem o zajímavá místa v našem regionu. Vstupné se neplatí ani například na hradech Sovinec a Hukvaldy, na zámcích v Kravařích nebo Bruntále. Do programu je zapojeno skoro 60 atraktivit a kulturních zařízení, jejich přehled je k dispozici na webu VSTUPYZDARMA," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavou převzal záštitu.

"Tematické výstavy byly převážně věnovány krajině, žánru, portrétu, lidským činnostem, životnímu údělu a mezním situacím od narození až po smrt. Téma práce prostupuje řadu námětů a téměř všechna umělecká období a styly, přesto se na jeho uchopení a zhodnocení z hlediska umělecké kritiky stále čeká," vysvětluje Renata Skřebská, kurátorka GVUO, a dodává, že výstava není adorací jednoho období, ale ukazuje, jak se téma práce proměňovalo v závislosti na společenských a politických podmínkách. "Vedle sebe tak uvidíte kontrasty, které vzbuzují úsměv až strach, ale také přirozenou úctu. Jedinečná Krajina s doly (1950) z cyklu Kruté země od André Fougerona, jež výstavu otevírá, je instalována vedle díla Jaromíra Schoře Před první směnou (1950), které je poplatné své době a téma práce vlastně degraduje. Oběma dílům je věnován stejný prostor, abychom byli objektivní a vyvolaný účinek byl co největší," doplňuje Skřebská.

O VÝSTAVĚ
Název výstavy je inspirován básní Josefa Wolkera Balada o očích topičových ze sbírky Těžká hodina. Rozsáhlá expozice ve 3 sálech Domu umění je rozdělena do 8 sekcí (práce, profese, továrna, architektonická plastika, fotografie, půda, žena, krajina) a představuje tvorbu více než stovky umělců z celé České republiky, včetně belgického Constantina Meuniera, který byl velkou inspirací pro české umělce, například Josefa Mařatku, Jana Štursu nebo Josefa Kubíčka, a francouzského, levicově orientovaného André Fougerona, jehož tvorba z 50. let 20. století s brutální precizností zachycuje dramatičnost hornické profese oproti euforicky rozjásaným dělníkům politického diktátu 50. let u nás. Na výstavě je zastoupeno také mnoho autorů, kteří na své docenění teprve čekají. Týká se to například fotografů Františka Krasla, Rudolfa Jandy a Gustava Aulehly. "Ve své době to byli dokumentární fotografové, teprve dnes se jejich práce s neobyčejnou atmosférou posouvá do umělecké roviny. Za perličku výstavy považuji fotografické album Lidská práce v železárnách z roku 1938 a cyklus fotografií Viktora Máchy, jenž jako jeden z prvních dokumentoval pomalu mizející svět továren a hutí," říká Skřebská.

Prezentováno je přes sto padesát uměleckých děl od počátku 20. století až do současnosti. Vystaveny jsou malby, kresby, plastiky, fotografie a 10 krátkometrážních dokumentárních filmů na téma provozu a práce, které poběží v časové smyčce po celou otevírací dobu. Na výstavě budou rovněž k vidění modely architektonických plastik, například reliéf Josefa Kubíčka pro budovu Ředitelství Báňské a hutní společnosti v Ostravě z let 1928–1929. Jeho reálnou podobu si můžete prohlédnout v Ostravě i v publikaci Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, obchodu a peněžnictví, kterou jako výsledek čtyřletého výzkumu vydává Národní památkový ústav, ú. o. p. Ostrava, včetně interaktivní online mapy. Umělecká díla pocházejí ze sbírky GVUO, od autorů a z jednadvaceti českých institucí. Výstava volně navazuje na projekt Černá země? Mýtus a realita z roku 2018, který zhodnotil výtvarnou a uměleckou scénu Ostravy a regionu a představil ji v neznámých souvislostech. 

PŘÍBĚH ZNOVUNALEZENÉHO DÍLA
Podobné výstavy pomáhají s dohledáváním nezvěstných uměleckých děl. V tomto případě se podařilo nalézt Haldy – Opučárky Valentina Držkovice z roku 1929. "Malba, která se dnes nachází ve sbírce České spořitelny a. s., byla naposledy vystavena v roce 1948 v rámci autorových šedesátých narozenin. Od té doby byla považována za nezvěstnou. Tyto objevy dělají práci kurátora smysluplnou," uzavírá Skřebská.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
K výstavě vychází reprezentativní doprovodná publikace, kterou připravila kurátorka Renata Skřebská. Zakoupit ji můžete od 23. září na pokladně Domu umění, nebo na e-shopu GVUO.
Výstavu doprovázejí také edukační programy pro školy, které je možné rezervovat na webu v sekci Doprovodné programy – Pro školy. Cena je 30 korun za žáka (až do 31. 10. je vstupo zdarma), pedagogický doprovod má vstup volný.
Komentované prohlídky s Renatou Skřebskou, Gabrielou Pelikánovou, nebo Jaroslavem Michnou se uskuteční v úterý, nebo čtvrtky 8., 15., 20., 27. října, 12., 19., 24. listopadu, 1., 17., 29. prosince v 16.30 hodin a v soboty 3. října, 7. listopadu, 12. prosince a 2. ledna v 15 hodin. Nutná je rezervace na webu v sekci Doprovodné programy – Pro veřejnost. Komentovaná prohlídka je v ceně vstupenky na výstavu.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Dům umění, GVUO je otevřen úterý až neděle od 10 do 18 hodin.
Vstupné na výstavu činí 100 korun plné a 50 korun zlevněné. Až do 31. října je však pro veřejnost vstup volný. Pro seniory nad 65 let a v neděli je vstup volný po celou dobu výstavy. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace může dojít k různým změnám, sledujte prosím aktuální informace na našich webových stránkách, nebo na sociálních sítích GVUO.

Dělník je smrtelný, práce je živá
23. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Kurátor: Renata Skřebská
Konzultant pro současné umění: Jan Kudrna
Konzultant pro architektonické řešení: Miloš Matěj
Grafický design: Katarína Jamrišková

VÝSTAVNÍ SEKCE
1) Personifikace práce – symbol – propaganda
2) Profese – maskulinum práce – archetyp – mytický hrdina – hrdina práce
3) Svět sám pro sebe – továrna – provoz – stavba
4) Panorama krajiny a města – haldy – důlní lanovky – komíny – těžní věže – přehrady
5) V potu tváře – půda – rozsévač – sekáč – družstevník
6) Ženský úděl – domácnost – zemědělství – kancelář
7) Architektonická plastika
8) Fotografie – každodennost – fascinující genius loci – pád katedrál 

ZASTOUPENÍ AUTOŘI
Gustav Aulehla, Břetislav Bartoš, Theodor Bechník, Břetislav Benda, Oldřich Blažíček, Svatoslav Böhm, Cyril Bouda, Vladimír Boudník, Karel Brabec, Josef Brož, Alois Bučánek, Václav Buchtelík, Alena Čermáková, Valentin Držkovic, Ferdiš Duša, Karel Dvořák, Nikolaj Fed’kovič, Bedřich Feigl, Emil Filla, André Fougeron, Vladislav Gajda, Paul Gebauer, František Gross, Otto Gutfreund, Eduard Halberštát, Stanislav Hanzík, Karel Hofman, Dagmar Hochová, Karel Holan, Oto Holas, Miloslav Holý, Jaroslav Horejc, Jaroslav Hruška, František Hudeček, Antonín Ivanský, Rudolf Janda, Stanislav Ježek, Miloš Jiránek, Václav Jirásek, Jiří John, Bohumil Kafka, Jaroslav Kapec, Valerián Karoušek, Sabina Knetlová, Viktor Kolář, Stanislav Kolíbal, Bohdan Kopecký, Jaroslav Kotas, Pravoslav Kotík, Karel Kotrba, Jaroslav Král, František Krasl, Rudolf Kremlička, Jaroslav Krepčík, Helmut Krommer, Josef Kubíček, Bohumil Kubišta, Jan Lauda, Jindřich Lenhart, Karel Lenhart, Josef Liesler, Stanislav Lolek, Viktor Mácha, Josef Mařatka, Bohumír Matal, Constantin Meunier, Raimund Mosler, Josef Multrus, Jiří Načeradský, Filip Nádvorník, František Nedvěd, Josef Odráška, Antonín Pelc, František Podešva, Karel Pokorný, Miloš Polášek, Roman Polášek, Václav Rabas, Bohuslav Reynek, Michael Rittstein, Karel Říhovský, Helena Salichová, Vojtěch Sedláček, Zbyněk Sedlecký, Otakar Schindler, Jaromír Schoř, Vladimír Silovský, Martin Sladký, Antonín Slavíček, Jan Smetana, Karel Souček, Vojtěch Sucharda, Petr Szyroki, Ladislav Šaloun, Adriena Šimotová, Pavel Šmíd, Václav Špála, Jindřich Štreit, Max Švabinský, Josef Treuchel, Drahomír Tůma, Franta Úprka, Joža Úprka, Jan Václavík, Jitka a Květa Válovy, Jindřich Wielgus, Vilém Wünsche, Adolf Zábranský, Alois Zapletal, Miloš Zet, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý 

ZAPŮJČITELÉ
Archiv města Ostravy, Alšova jihočeská galerie, Česká spořitelna a. s., Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie Praha, Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, kasteláni státního zámku Hradec nad Moravicí a Důl Michal v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Liberec, Ostravské muzeum, Sbírka Roberta Runtáka, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Slezské zemské muzeum, Východočeská galerie v Pardubicích, Západočeská galerie v Plzni a autoři.

V rámci výstavy jsou použity filmové materiály, které poskytly Národní archiv; Zemský archiv v Opavě – Archiv Vítkovice a.s.


GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍV OSTRAVĚ je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, jedná se o největší sbírkotvornou galerii v kraji. Sbírky GVUO obsahují přes 23 000 uměleckých předmětů. Výstavní prostory GVUO najdete v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. Kvalita sbírek řadí GVUO mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice. Více informací na www.gvuo.cz


Hlavní mediální partner: Česká televize

Mediální partneři: ART ANTIQUES, ARTALK, Artikl, A2, A2larm,  Český rozhlas Ostrava, deník, dějiny a současnost, DNES, Flash Art, LIDOVÉ NOVINY, ostravan.cz, polar, program, RADIOHOUSE

Partneři: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Rada galerií ČR, Národní památkový ústav, Slezské zemské muzeum, Dopravní podnik Ostrava, EPONA, NEWTON Media, RENGL, RAILREKLAM, SeePOINT, Tiskárna Helbich

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero