Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Ediční činnost GVUO v roce 2018: 6 knih, 1600 stran, 1000 fotografií, 8,7 kilo

27. 11. 2018

Šest knih, tisíc šest set stran, více než tisíc fotografií uměleckých děl a přes osm kilo váhy, to je ediční činnost Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) za rok 2018. GVUO se totiž kromě výstavní činnosti věnuje i nakladatelským aktivitám. Poslední publikace GVUO, vydaná v tomto roce, byla pokřtěna v listopadu. Jedná se o pětisetstránkovou monografii fotografa a grafika Jiřího Šiguta. Publikace GVUO je možno si prohlédnout, nebo zakoupit na pokladně Domu umění i na webových stránkách www.gvuo.cz

„Rok 2018 byl pro galerii po ediční stránce velmi náročný. Díky tomu se můžeme pochlubit šesti reprezentativními publikacemi s bohatým výtvarným doprovodem. V několika případech jsme spolupracovali se špičkami v oboru, ať už se jedná o nakladatelství Arbor vitae societas, BiggBoss nebo KANT,“ doplňuje Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí GVUO.

Na počátku roku GVUO vydala rozšířené vydání původního alba serigrafií abstraction-création / art non figuratif z let 1932-1936 a ve stejnou dobu i katalog k výstavě Norbert Grund fecit / Jan Balzer sculpsit. Na jaře byla pokřtěna publikace k výstavě Ivana Pinkavy a Eliáše Dolejšího s názvem Napřed uhořet a na podzim byla galerijní řada rozšířena hned o tři knihy, a to katalog k výstavě Černá země? Mýtus a realita, publikaci V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 a monografii Jiřího Šiguta / Práce – Works / 1985 – 2018. 

Výpravná monografie Jiřího Šiguta poprvé přináší komplexní pohled na třicet let jeho tvůrčí činnosti. Po celou dobu se tento „enfant terrible“ české fotografie věnoval průzkumu média fotografie, překračoval její hranice, redefinoval ji a originálním způsobem uvedl do širších souvislostí vizuálního umění. Patří tak k nemnoha českým tvůrcům (J. Sudek, F. Drtikol, J. Funke, J. Štyrský, E. Medková, J. Svoboda, J. Koudelka aj.), kteří posunuli vnímání uměleckých možností fotografie. Vedle textů Jiřího Šiguta knihu doprovází studie Petra Vaňouse, Martina Klimeše, Jakuba Guziura a Jiřího Valocha.

Katalog Černá země? Mýtus a realita doprovází a rozšiřuje stejnojmennou výstavu, která je až do 6. ledna 2019 k vidění v ostravském Domě umění. Autorka Renata Skřebská představuje nejen umělecké, ale také sociální a kulturní pozadí ostravského regionu v letech 1918–1938. Výpravná publikace prezentuje reprodukce umělců, kteří na Ostravsku žili, působili, nebo se zde inspirovali. Nechybí ani grafický a knižní design nebo porcelán. Na publikaci spolupracovali Pavel Šopák, Martin Strakoš, Jiří Jůza, Petr Gába a Jaroslav Michna. 

Publikaci V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 edičně připravil historik umění Karel Srp. Kniha přináší souhrnný vhled do let 1917–1927, kdy došlo k výraznému rozpětí moderního a avantgardního umění, jehož průběh byl narušen první světovou válkou. V devíti blocích sleduje hlavní témata, jdoucí skrze skupiny jako Tvrdošíjní, Devětsil, Nová skupina, Sociální skupina, Die Pilger, i přes nejrůznější styly, jako byl doznívající expresionismus a kubismus, primitivismus a neoklasicismus, sociální tendence a mašinismus, poetismus a artificielismus. Představuje práci více než padesáti malířů, sochařů, grafiků, z nichž mnohé počítáme k hlavním osobnostem českého moderního umění. 


Stručný přehled publikací GVUO vydaných v roce 2018:

Jiří Šigut / Práce – Works / 1985–2018
Texty: Jakub Guziur, Martin Klimeš, Jiří Šigut, Jiří Valoch, Petr Vaňous
Grafická úprava: Jiří Šigut — Concept, 2018
Vydaly Galerie výtvarného umění v Ostravě a nakladatelství KANT
512 s., ISBN 978–80–7437–253–7
1 346 Kč

V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927
Texty: Karel Srp, Zuzana Novotná, Dagmar Mazancová, Ivo Habán, Renata Skřebská, Gabriela Pelikánová
Grafická úprava: Robert V. Novák
Vydaly Arbor vitae societas v Řevnicích a Galerie výtvarného umění v Ostravě roku 2018
485 s., ISBN 978-80-904534-4-9
1 750 Kč

Černá země? Mýtus a realita
Texty: Renata Skřebská, Pavel Šopák, Jiří Jůza, Martin Strakoš
Grafická úprava: Jiří Šigut — Concept, 2018
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě
317 s., ISBN 978-80-87405-48-2
450 Kč

Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet
Text: Petr Vaňous
Grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa (20YY Designers)
Vydaly Galerie výtvarného umění v Ostravě a nakladatelství BiggBoss
143 s., ISBN 978-80-906817-6-7
400 Kč

Norbert Grund / Johann Balzer
Texty: Jiří Jůza, Jan T. Štefan
Grafická úprava: Jiří Šigut —  Concept, 2018
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě
79 s., ISBN: 978–80–87405–45–1
450 Kč

abstraction-création / art non figuratif / 1932-1936
Texty: Jiří Jůza, Margit Staber
Grafická úprava:  Jiří Šigut — CONCEPT, 2018
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě
67 s., ISBN 978–80–87405–44-4
520 Kč


Kontakt pro média
Jana Malášek Šrubařová
731 691 563, srubarova@gvuo.cz


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero