Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

ZYSKI 2018/2019 GVUO: Planeta, która nie istniała / JOSEF BOLF

26. 5. – 30. 8. 2020
Wystawa odbywa się pod patronatem Lukáša Curylo, pierwszego zastępcy gubernatora regionu morawsko-śląskiego.

Film „Ciężka planeta”, który był animowany i po raz pierwszy wystawiony przez Josefa Bolfa w 2014 roku, zawiera fragment uciążliwego upadku przez ciemną przestrzeń wymarzonego wszechświata. Podobnie możemy scharakteryzować sztukę Bolfa jako całość. Jakkolwiek stara się Bolf wszystkimi możliwymi sposobami utrzymać codziennej rzeczywistości, wcześniej lub później go porwie grawitacja niekończącej się przestrzeni fantastycznych wyobraźni i niepokojów psychicznych. Sceną jego obrazów, rysunków i także wspomnianego filmu jest już od wielu lat jednolite środowisko socjalistycznych osiedli z typową scenerią budynków prefabrykowanych. Właśnie dlatego, że Bolf zawsze opierał się na osobistych doświadczeniach chłopca, który dorastał w takim środowisku, stał się do pewnego stopnia rzecznikiem Pokolenia X („Dzieci Husaka”), którego wyobraźnię ukształtowało przeniesienie dużej części populacji do nowych aglomeracji mieszkaniowych.  

Wystawa „Planeta, która nie istniała” konfrontuje z jednej strony wspomniany film, zaprezentowany jako najnowszy nabytek do kolekcji GVUO, a obrazy powstałe podczas tego filmu (i dla niego), z nowymi płótnami Bolfa ze strony drugiej. Natomiast „obrazy filmowe” są w ramach twórczości autora niezwykle nienarracyjnymi obrazami środowiska osiedlowego i ponurymi „wnętrznościami” domu panelowego. W nowych obrazach znów na pierwszy plan dostaje się halucynacyjna poetyka skrzyżowań zewnętrznych i wewnętrznych rzeczywistości. 

Z technicznego punktu widzenia są te nowe prace fuzją pędzla i zdrapywania się warstwami kolorowej farby. Oddzielnie z nimi Bolf pracował już w przeszłości. Dopiero ostatnio jednak odkrywa możliwości ich wzajemnie wspierającej się syntezy. Wystawa Planeta, która nie istniała tak pokazuje nie tylko stabilną obecność niektórych elementów motywujących, ale także poszukiwanie nowych możliwości ich artystycznej artykulacji i zmiany ekspresji. Wystawę następnie autor dopełni kolażem wytworzonym na miejscu z podkładów i szkiców do filmu Ciężka planeta.           

Finisaż wystawy (oprowadzanie kuratorskie po wystawie s Jiřím Ptáčkem oraz Josefem Bolfem + koncert grupy muzycznej Ba:zel) odbędzie się 21 sierpnia br. o godz. 17)

ZWIEDZANIE WIRTUALNE

Zakupiono przy wsparciu Ministerstwa Kultury RC.

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero