Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Lustro

2013

akryl na płótnie; 120 × 120 cm

zakupiono w roku 2018 przy wsparciu Ministerstwa Kultury RC

ŠERÝCH JAN

(*1972, Praga) Artysta wizualny Jan Šerých mieszka i pracuje w Pradze. W latach 1992–1999 wystudiował praskie AVU (J. Lindovský, M. Bielický, V. Skrepl). W latach 1996–2002 był członkiem grupy artystycznej „Bezhlavý jezdec” (razem z Josefem Bolfem, Jánem Mančuškou i Tomášem Vaňkem). W 2005 r. brał udział w pobytach stypendialnych w PROGR w Bernie oraz w 2008 r. w programie ISCP w Nowym Jorku. Już w latach 2003 i 2005 zainteresował ekspertów opinii publicznej, kiedy się stał finalistą nagrody Jindřicha Chalupeckiego. Jego prace są reprezentowane w zbiorach Galerii Narodowej w Pradze; Galerii miasta Pragi; Muzeum Sztuki Ołomunieckiej; Galerii Wannieck, Brno; Galerii Klatovy - Klenová. Samodzielnie wystawia od roku 1998, grupowo od roku 2000. Šerých koncentruje się głównie na malarstwie, wideo i obrazowaniu cyfrowym. W swej twórczości pracuje z semiotyką w ogólnym sensie, często pracuje z tekstem. Otwiera temat współczesnej rzeczywistości jako struktury znaków i skrótów. Wyjściowym paradygmatem jest to, że wszystkie poszczególne warianty obecnej kulturalnej oferty opierają się na tej samej podstawie, z którą dalej pracuje. Znaki jako środki komunikacji przenoszą informacje, wzbudzają emocje lub np. określają nasze postawy. Jednocześnie są do pewnego stopnia wrażliwe i mogą być wykorzystane. Šerých tą wrażliwość ujawnia poprzez celową manipulację ze znakami, np. przemieszczaniem liter, ich lustrzanym odwracaniem, itp. W jego twórczości jest także obecny dialog pomiędzy autonomią pracy człowieka – malarza i technicznego medium - programowaniem, kiedy rastry zaprojektowane komputerowo są ręcznie przeniesione na płótno. Dialog ten można postrzegać w przekazanym sensie jako ogólną cechę teraźniejszości, gdy człowiek intensywnie współdziała z technologią oprogramowania.
akryl na płótnie; 120 × 120 cm; zakupiono w 2018r. przy wsparciu Ministerstwa kultury RC
2013

Lustro

akryl na płótnie; 50 × 70 cm; zakupiono w r. 2018 przy wsparciu Ministerstwa kultury RC
2013

En

akryl na płótnie; 50 × 70 cm; zakupiono w 2018r. przy wsparciu Ministerstwa kultury RC
2013

Ne

nieopatrzone datą
Wołoska Madonna

Wołoska Madonna

1921
Wspomnienie na Święta

Wspomnienie na Święta

1914

2005–2018
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero