Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Wojownik

(1964–1965)

żelazo spawane, wys. 137 cm, zakupiono w roku 2022 przy wsparciu Ministerstwa Kultury RC

JANOUŠEK VLADIMÍR

Niniejszy czeski rzeźbiarz i malarz, członek założyciel grupy UB 12 i mąż rzeźbiarki Věry Janouškovej, studiował w Technikum Artystycznym w Pradze w okresie powojennym w atelierze Josefa Wagnera. Studia ukończył w roku 1950. Na kształtowanie rzeźbiarskiej ekspresji Janouška, wpłynęła głównie późna twórczość Otto Gutfreunda, a przed 1948 r. praska wystawa sztuki zachodnioeuropejskiej i dzieło rzeźbiarza Henry'ego Moore'a. W dziedzinie teorii, w szczególności refleksje Bohumila Kubišty i wykłady profesora Václava Nebeského. W latach 50. Janoušek zaczął tworzyć wysokiej jakości portrety rzeźbiarskie, płaskorzeźby i rzeźby, zaprojektowane z myślą o wyjątkowej integracji z architekturą. Stopniowo porzucił klasyczny materiał rzeźbiarski i całkowicie zastąpił go metalem, który był bardziej odpowiedni dla jego autoekspresji. Od połowy lat 60. powstawały rzeźby, w których nieokreślone kontury figur kontrastowały z solidną strukturą geometryczną. W następnym okresie w jego pracy wykorzystano interaktywny ruchomy element, zwykle reprezentowany przez wahadło. W późnym okresie Janoušek przeszedł do zmienności przestrzennej, dzięki czemu rzeźby najczęściej złożone z płyt blachy aluminiowej połączonych śrubami w równoległych warstwach, dawały widzowi możliwość własnej interpretacji.

nieopatrzone datą
Wołoska Madonna

Wołoska Madonna

1921
Wspomnienie na Święta

Wspomnienie na Święta

1914

2005–2018
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero