Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

UNDERGROUND / Ludzki portret

1. 2. – 12. 3. 2023
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

W 2014 roku rozpocząłem pracę nad projektem fotografowania portretów osobowości z nieoficjalnej sfery kulturowej, z subkultury, z podziemia. Uświadomiłem sobie, że jest najwyższy czas zacząć systematycznie i koncepcyjnie rejestrować tą wyjątkową i niestety już odchodzącą społeczność ludzi.

Chodzi o swym rodzaju obrazową pulę genową. O niestylizowanych portretach, z punktu widzenia ludzkiego, wyjątkowych osobowości i ich konfrontacji ze starszymi i młodszymi pokoleniami. 

Rudo Prekop

Projekt przedstawia portrety osobowości, które wniosły znaczący wkład w kulturową, społeczną, mentalną, moralną i ogólnie ludzką zmianę jakościową w naszym społeczeństwie. Rudo Prekop poszerza poszczególne portrety o konfrontacje pokoleniowe w linii zarówno „w górę” – rodzice portretowanych, jak i „w dół” – ich córki, synowie, ewentualnie partnerzy.

Jiří Jůza

Wernisaż wystawy odbył się 31 stycznia o godz. 17.00.

Kurator: Jiří Jůza
Tekst: Rudo Prekop, Jiří Jůza
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero