Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Uczczenie inwencji / VLASTISLAV HOFMAN

26. 9. 2017 – 3. 1. 2018
Patronat honorowy nad wystawą objęli minister kultury Republiki Czeskiej Daniel Herman, gubernator Kraju Morawsko-Śląskiego Ivo Vondrák oraz prymator Miasta Statutarnego Ostravy Tomáš Macura.

Projekt nawiązuje do obszernej retrospektywy dzieła architekta, grafika, malarza, projektanta i uznawanego na całym świecie scenografa Vlastislava Hofmana (1884–1964), członka Grupy Artystów Sztuk Pięknych i Grupy „Tvrdošíjní”, wystawa odbyła się w Domu Miejskim w Pradze w 2004 roku. Wystawa została nazwana Kubista najbardziej uparta i podkreślała jego artystyczną i opiniotwórczą pozycję w czeskiej awangardzie początkiem XX wieku. 

Tym razem koncepcja przygotowywanej wystawy podkreśla wyborem prac niezwykłą inwencję i kreatywną odwagę Hofmana, co pojawiało się w jego wizjach architektonicznych i konkursowych projektach, a także w pracach projektowych, graficznych i scenograficznych. Obejmie wszystkie przestrzenie wystawowe galerii i ma na celu podkreślenie właśnie tego wyjątkowego Hofmana. W głównej dolnej sali kładzie nacisk na projekt cmentarza w Pradze - Ďáblice (1911–1914), na okres przekraczający projekty elewacji (1914) i na projekt cytadeli Wyszehrad (1914–15). Uzupełnią je przenikliwe designerskie projekty mebli (1911–13), przykłady sztuki użytkowej (1910–19) oraz wybór prac graficznych z lat 1918–21, wzbogaconych dotychczas nieopublikowanymi matrycami linorytów; Nie zostaną też pominięte projekty Hofmana Pomników z urną (1913–15) oraz wizje krematoriów w Pardubicach (1919) i Písku (1920–22). Sąsiednią, tzw. salę wykładową, poświęcamy zburzonemu krematorium Hofmana w Morawskiej Ostrawie, zrealizowanego przy współpracy z inż. Fr. Menclem w latach 1923–1925. Chodzi o znaczącą część wystawy. Spróbujemy przypomnieć tą wyjątkową budowlę i zwrócić uwagę na brutalny czyn, który miał miejsce podczas normalizacji w 1980 roku. Jest to tym bardziej tragiczne, że była to jedyna, kompleksowo zaprojektowana budowla kuboekspresyjna Hofmana. Z tego powodu zamierzamy ją przedstawić za pomocą wielkoformatowych wydruków cyfrowych - lub symulacji - i zaktualizować cały proces ówczesnym materiałem. Do dolnych sal nawiążą w gabinecie grafiki przykłady z cyklu F.M. Dostojevskij, wydanego w 1917r. przez praskie wydawnictwo Fr. Borovégo, a zbiór kolorowanych linorytów fizjonomii (1917-18). Górna sala zaprezentuje przykłady obrazów Hofmana z lat 1915–34, plakaty sztuk teatralnych i wybrane ważne prace z twórczości scenograficznej. Zostanie wzbogacona fotografiami i projekcjami z produkcji teatralnych; zostaną opublikowane także prace scenografów, którzy potrafili nawiązać na scenografię Hofmana. 

Wystawie będzie towarzyszyć monografia artysty z 2004 r. oraz katalog poświęcony nowym odkryciom bogatego tematycznie dzieła artysty. Do kupienia TUTAJ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mahulena Nešlehová

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej 

Główny kurator: Mahulena Nešlehová

Współkuratorzy: Petr Gába, Věra Velemanová

Koncepcja, wybór i organizacja wystawy: Mahulena Nešlehová

Teksty do wystawy: Mahulena Nešlehová

Rozwiązania architektoniczne: Tomáš Svoboda

Projekt graficzny Robert V. Novák

Realizacja: Zespół GVUO 

Propagacja: Kateřina Mertha, Jana Šrubařová, Kateřina Šuláková

Programy edukacyjne: Marcela Pelikánová, Jana Sedláková

Tłumaczenie: Adrian Dean


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero