Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

TOYEN / Książki bez granic

27. 3. – 16. 6. 2024
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Wernisaż wystawy odbyła się 26 marca o godz. 17:00.
Wystawą przeprowadzi kurator Karel Srp v sobotę 25 Maja o godz. 14:00. Wykład w języku czeskim. Rezerwace TUTAJ.

Wystawa prezentuje paryską twórczość autorki Toyen, którą Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie zakupiła do swoich zbiorów w 2023 roku, wyłącznie dzięki otwartemu podejściu Kraju Morawsko-Śląskiego. Wystawiona zostanie znaczna część twórczości niezwykle znanej autorki, która zaprezentuje zarówno pomysłowe rozwiązania autorskie, kolorowe arkusze graficzne, pudełka książkowe i oprawy książek, jak i niezwykłe obrazy mające bezpośredni związek z prezentowanymi bibliofilami. Ważnym aspektem kolekcji GVUO jest jej międzynarodowy wymiar, który pozwala kontekstualizować czeską sztukę i wskazywać na jej przynależność i ważną rolę w ramach Europy. W tym kontekście należy podkreślić intuicję francuskiego emerytowanego profesora historii Antoine’a Marèsa, który zgromadził większość eksponowanej kolekcji. Wystawa powstała przy współpracy z Galerią Zdenka Sklenářa.

Jiří Jůza

Kurator: Karel Srp
Tekst: Karel Srp
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Robert V. Novák
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Programy edukacyjne: Zuzana Grulichová, Jana Sedláková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero