Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Joža Uprka / Panny w kwiatach

1900

Obraz  Panny w kwiatach powstał w ostatniej fazie okresu rozkwitu Jožy Uprka. W doskonały sposób wykorzystał swój wysiłek, aby stworzyć monumentalną kompozycję figuralną. Dziewczyny ubrane w stroje przedstawione są w chwili, gdy światło słoneczne osiąga najwyższej intensywności. Ozdabianie kompozycji, podświetlenie i kolorowe malowanie obrazu stawały się coraz bliższe ekspresji i abstrakcji. Idealizacja, która pozwoliła na te zmiany w wizualnej ocenie malarstwa, była decydującą miarą. Pomógł mu charakterystyczny motyw stroju ludowego, zdominowany przez kolor czerwony, w tym czasie niedopuszczalny kolor w czeskim obrazie, który przenika kwiaty maku. Ten spontaniczny wysiłek monumentalnego impresjonistycznego tonu, który jest uwarunkowany barwnie eksponowaną wizją etnicznie charakterystycznego kraju ojczystego, przenosi go na szczyty przełomu wieków i jest porównywalny z francuskimi wzorami. W latach 20. i 30. XX wieku, artystycznie mniej znaczących, żył na Słowacji. Późniejsze prace artysty charakteryzują się do pewnego stopnia schematyzacją i upadkiem jakości, co jest pretekstem do niedoceniania jego wysokiej klasy dzieł, a także niechęć do inspiracji folklorem.

UPRKA JOŽA

Joža Uprka studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u Františka Čermáka i Antonína Lhoty od 1881 r., Akademie der Bildenden Künste München pod kierownictwem Otto Seitza od 1884 r. i ponownie na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u Maxmiliana Pirnera. Po studiach wrócił na Słowacko (czeski region etnograficzny zlokalizowany na południowym wschodzie Moraw), aby uchwycić codzienne i ważne momenty życia ludzi w swoim kraju rodzinnym. Wpływ kolorystyki monachijskiej i francuskiego impresjonizmu przyczyniły się do rozjaśnienia jego palety barw nie mniej barwnego bogactwa sztuki ludowej na Słowacku. Impresjonizm stał się bramą do łączenia czeskiej sztuki z obecną inspiracją francuską.
Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)
Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

(pierwsza dekada XVI wieku)
Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

(przed rokiem 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po roku 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero