Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Emil Orlik / Raj

(1907–1909)

Praca pt. Raj reprezentuje chyba najpoważniejszy opus Orlika. Dwie owinięte figury spacerujące na brzegu zatoki morskiej z przybrzeżnymi skałami. Motywem przewodnim stała się Boska komedia Dantego Alighieri, w której Beatrice jako nauczycielka mądrości oprowadza pielgrzyma po Raju. W lewo i od góry znajduje się rama z drzew liściastych, w prawo grupa wysokich skał. Niebo i piana fal mają odcień złoty, nawiązujący do symbolicznego secesyjnego porządku. Orlik nawiązuje także na malarstwo Orientu, które wpłynęło na niego podczas podróży do Japonii. Dekoracyjność i liniowość lokalnej sztuki korespondowały z europejskimi zasadami secesji. 

ORLIK EMIL

Malarz i grafik studiował w prywatnej szkole artystycznej Heinricha Knirra w Monachium w latach 1890–1891. W latach 1892–1893 studiował Königliche Akademie der Bildenden Künste w szkole artystycznej Wilhelma Lindenschmita oraz w szkole graficznej Johanna Leonharda Raaba. Po ukończeniu studiów w 1894 roku wrócił do Pragi, po jakimś czasie wyjechał do Berlina, gdzie w latach 1905-1932 pracował jako nauczyciel w Meisterschule für Graphik und Buchgewerbe. Był członkiem Wiener Secession, a w 1905 roku został mianowany profesorem w Staatliche Lehranstalt des Berliner Kunstgewerbemusemus, gdzie pracował aż do swej śmierci. Pochodził z praskiej niemieckiej rodziny, przez całe życie utrzymywał kontakt ze swoim rodzinnym miastem. Od 1898 roku podróżował po Europie, odwiedził Holandię, Anglię, Belgię i Paryż, a także poza Europą, gdzie zafascynowała go sztuka japońska i jej kultywowany tradycjonalizm. Wspominany jest raczej jako twórca rysunków i grafiki (portrety Maxa Klingera, Gustava Klimta, Tomáša Garrigue Masaryka), a jego malarstwo jest często niedoceniane. Być może dlatego, że w środowisku czeskim występuje rzadko.
Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)
Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

(pierwsza dekada XVI wieku)
Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

(przed rokiem 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po roku 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero