Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)

Unikalny obraz na płycie przedstawia Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem Jezus, a po prawej stronie św. Barbarę, a po lewej św. Katarzynę. Identyfikacja obu świętych jest ułatwiona, ponieważ posiadają obie swoje cechy własne. Święta Barbara trzyma w rękach wieżę, która symbolizuje jej męczeńską śmierć przez zamurowanie, a święta Katarzyna trzyma miecz, którym była ścięta. W części centralnej obrazu niesie Najświętsza Maria Panna na rękach Dzieciątko Jezus, które trzyma w rękach książkę jako symbol wiary chrześcijańskiej.  Kolejną postacią na obrazie jest postać szlachcica, który klęczy u nóg Bogurodzicy. O jego tytule szlacheckim świadczy herb znajdujący się u jego nóg i koń w uroczystej postawie. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem postać dawcy jest namalowana na znacznie mniejszą skalę, niż inne postacie należące do królestwa niebieskiego. Ujednolicone złote tło obrazu, symbolizujące nieskończoność wiary, jest nieco anachroniczne na tym obrazie. Pod koniec XV wieku malarze często umieszczali swoich bohaterów w scenerii krajobrazowej, która zbliżała sakralną rzeczywistość do świeckiego życia.

MISTR KRÁLOVÉHRADECKÝ

Mistrz ołtarza Hradeckiego, współczesna postać bardziej znanego Mistrza ołtarza Křivoklátskiego, uzyskał swoje oznaczenie na podstawie autorstwa tryptyku ołtarzowego w Katedrze św. Ducha w Hradcu Kralowej. Chodzi o późnogotyckiego artystę, którego prace znajdują się na przykład w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chrudimiu lub w kościele Świętej Trójcy w Sobětuchach, powstały pod koniec XV wieku pod wpływem kolońskich i bawarskich średniowiecznych obrazów.
Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)
Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

(pierwsza dekada XVI wieku)
Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

(przed rokiem 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po roku 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero