Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Emil Filla /Głowa

1912

W kolekcjach Galerii Sztuk Pięknych w Ostrawie, się pomiędzy innymi pracami Filla znajduje gwasz o nazwie Głowa. To dzieło jest jednym z najważniejszych dowodów na to, jak mocno kubizm zakorzeniony jest w czeskim środowisku. Obraz z charakterystyczną geometryczną stylizacją i architekturą rysunkową struktury anatomicznej, która podlega kubistycznym przepisom o zredukowanym kolorze w szaro-niebieskich i rdzawych odcieniach ochry, jest znany z dziesiątek najważniejszych wystaw w Europie i za granicą. Bezkompromisowe stosowanie zasad kubizmu analitycznego sprawia, że mały kolor staje się podstawowym dziełem autorskim wczesnego etapu malarstwa kubistycznego.

FILLA EMIL

Czołowa postać czeskiej awangardy, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u prof. Františka Thiele i Vlaha Bukovaca w latach 1903–1906. Artysta Grupy „Osma” i „Artystów Sztuk Pięknych”. Od 1909 r. do śmierci był członkiem Stowarzyszenia „Artystów Sztuk Pięknych Mánes”. W 1911 roku go na krótki czas opuścił, a został współzałożycielem Grupy „Artystów Sztuk Pięknych”. Redagował „Volné směry” i „Prameny”- Od 1914 do 1919 roku mieszkał w Holandii, gdzie oprócz malarstwa brał udział w ruchu oporu. Od razu w pierwszych dniach wojny aresztowali go naziści razem z Josefem Čapkiem. Po powrocie z obozu koncentracyjnego został mianowany profesorem Uczelni artystyczno-przemysłowej w Pradze. Na wczesne prace miała wpływ praska wystawa norweskiego ekspresjonisty Edvarda Muncha z 1905 roku. Ekspresjonistyczne ukierunkowanie mają dzieła Filla, które były przedstawione na wystawach „Osmy” w latach 1907 i 1908. Następnie przychylił się ku Pablo Picasso i George'owi Braque. Kolejną fazą twórczości zaliczył się do syntetycznego kubizmu o zwiększonej plastyczności i o liniach konturowych. Od połowy lat trzydziestych jego twórczość była zdominowana przez ekspresywizm, wzmocniony przez zniekształcenia kształtu i powiększony o element wyobraźni.
Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)
Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

(pierwsza dekada XVI wieku)
Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

(przed rokiem 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po roku 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero