Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Albin Egger-Lienz / Odpoczynek pasterzy

1908

Minimum gestów, monumentalność i dynamika, które zamieniają się w milczący szacunek dla człowieka – to dla Lienza typowe. Doświadczyć tego można w obrazie pt. Odpoczynek pasterzy (1908). Egger - Lienz uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli austriackiego ekspresjonizmu. Należy do grona autorów interesujących się tematem człowieka i ludzkiej pracy jako tematu pełnowartościowego, który zdolni byli pokazać poprzez charakterystyczne środki artystyczne. 

EGGER–LIENZ ALBIN

W latach 1884 - 1893 studiował na Akademii der Bildenden Künste w Monachium u Karla Rauppa i Gabriela von Hackla. Po ukończeniu studiów pracował w Monachium i Tyrolu Wschodnim. W 1900 r. został założycielem Hagenbund, a w 1909 r. członkiem Wiener Secession. W latach 1912 - 1913 pracował jako nauczyciel w Grossherzoglich - Sächsische Kunstschule w Weimarze. Jego twórczość jest stosunkowo spójna. Całe jego dzieło przenikają egzystencjalne pytania o życie i śmierć, ludzkie przeznaczenie i wiarę. Typowy był temat Tańca Śmierci (Totentanz), temu motywowi poświęcał się w latach 1906-1921. Kolejnym tematem jego dzieł było życie codzienne, seria prac na temat pasterzy, drwali i pielgrzymów, którą znał z życia w Tyrolu. Najczęstszym motywem o tematyce wiejskiej jest siewca, kilka wersji w tym klimacie powstało w latach 1901 - 1921. Podczas I wojny światowej służył jako malarz wojenny. Doświadczenia z czasów wojny miały znaczący wpływ na jego pracę. W latach 1914 - 1916 powstała seria szkiców rysunkowych i obrazów olejnych na temat wojennego krajobrazu włoskiego Trento. Z roku 1916 pochodzi kluczowe dzieło autora tego okresu Namenlosen (Bezimienny). W zbiorczej koncepcji bohaterów i ekspresyjnego skrótu jednolitych, anonimowych ciał ludzkich bezimiennych przedstawia przemianę jednostki w machinę wojenną.
Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)
Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

(pierwsza dekada XVI wieku)
Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

(przed rokiem 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po roku 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero