Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Augustin Handzel / Dziewczyna z papierosem

1929

Dowodem inspiracji twórczością cywilistyczną Otto Gutfreunda są rzeźby górników z 1926 roku na bocznej fasadzie obecnego Pałacu Elektra w Morawskiej Ostrawie albo też rzeźba nagiej Dziewczyny z papierosem. Rzeźba ta pokazuje zainteresowanie autora subiektywnym przedstawieniem ludzkiej postaci. Akt sprawia wrażenie lekkości, do pewnego stopnia pojawia się aluzja do doświadczeń Handzela w dziedzinie ceramiki, która odzwierciedla się w zgrabnej figurze dziewczyny.

 

HANDZEL AUGUSTIN

Miał umiejętności malarskie i rzeźbiarskie, ale postanowił studiować rzeźbę. W Technikum Artystycznym w Pradze w 1908 roku był uczniem profesora Josefa Drahoňovskiego, a następnie chodził uczyć się do Stanisława Suchardy. Nie ukończył studiów i wyjechał do Wiednia, gdzie pracował dla firmy majolikowej Goldscheider. W 1913 roku Handzel powrócił do Ostrawy i otworzył firmę stiukową, która jednak wkrótce zbankrutowała. Trzy lata później musiał wstąpić do wojska. Wraz z Dušanem Jurkovičem pracował w Polsce na Wawelu, gdzie projektował pomniki dla poległych żołnierzy na froncie wschodnim. W latach 20. pracował nad zleceniami publicznymi - formalnie chodziło o rzeźby o charakterze socjalnym, które w dużym stopniu nawiązywały na twórczość cywilistyczną Otto Gutfreunda. W latach 30. Handzel, wraz z Vladimirem Kristinem, Janem Sladkiem i Bohumirem Dvorskim, należał do najbardziej postępowych artystów naszego regionu. Po okresie kubizmu pojawiły się w rzeźbach Handzela w ciągu lat 40. elementy abstrakcji i w dużo większej mierze przejawiła się gra światła i cienia, która jest nosicielką przestrzeni i ekspresji. W latach 50. ich koncepcja i forma rzeźb odpowiadały wymogom preferowanego wówczas socrealizmu.
Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

Mistrz ołtarza Hradeckiego / Panna Maria ze św. Barbarą i św. Katarzyną

(około roku 1490)
Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

Święta Rodzina z małym Janem Krzcicielem i św. Rochiem

(pierwsza dekada XVI wieku)
Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

Hans von Aachen / Hiob w nieszczęściu

(przed rokiem 1600)
Domenico Fetti / Adonis

Domenico Fetti / Adonis

(po roku 1613)
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero