Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

„Přirození”

21. 9. – 31. 12. 2022
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Oprowadzanie z kuratorem odbędzie się 18 października, 15 listopada i 8 grudnia o godz. 17:00. Wymagana wcześniejsza rezerwacja TUTAJ.

Wieczór komponowany, składający się z dialogów członków zespołu oraz współczesnych projekcji filmowych i muzycznych, odbędzie się 10 listopada o godz.

Celem projektu wystawienniczego jest przedstawienie rozwoju artystycznego grupy artystycznej „Přirození”, która działała w latach 1989-1992 i której późniejsi członkowie odegrali ważną rolę w całokrajowej wolnej twórczości poza sceną oficjalną od drugiej połowy lat 80. XX wieku.
Publiczne występy grupy „Přirození” były odważnym przedsięwzięciem w poszukiwaniu tożsamości artysty, ostrzeżeniem przed nieubłagalną sytuacją w sztuce i żądaniu wolnej twórczości, który pochodził z regionu pod silnym nadzorem ideologicznym, a wreszcie, co nie mniej ważne, pewność siebie w otwarciu własnej drogi artystycznej. Młode pokolenie wchodzące w ostrawską próżnię zostało zaktywizowane na platformie podziemnej społeczności, co pozwoliło na niezbędną swobodę. Spotkanie artystów, malarzy, pisarzy i innych, odbywało się na platformie podziemnej społeczności i znalazło odzwierciedlenie w publiczności podczas kilku nieoficjalnych wydarzeń i wystaw.
Do kluczowych momentów należała jednodniowa wystawa „Ahoj lidé!”, która odbyła się w podziemnym przejściu dla pieszych na Centralny Dworzec Autobusowy w Ostrawie. Wydarzenie miało niespotykany zasięg i było niezwykle swobodne, a także doprowadziło do powstania grupy artystyczno-literackiej „Přirození” (1989-1992), złożonej z artystów działających w Ostrawie.
W trakcie działania grupy członkami stali się artyści: Daniel Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Petr Pastrňák, Hana Puchová, Jiří Surůvka, Pavel i Helena Šmídovi oraz pisarz Jan Balabán, który oprócz pracy literackiej był właściwie teoretykiem grupy.
Ważną postacią był również mikrobiolog i bakteriolog Vladislav Holec, który został kuratorem i właścicielem galerii, niestrudzonym inicjatorem i organizatorem wydarzeń kulturalnych. Jego dom stał się miejscem spotkań artystów, gdzie mogli oni czerpać ze swobodnego poznawania i wystawiać.

Renata Skřebská

Wernisaż odbyło się we wtorek 20 września o godzinie 17:00.

Kurator: Renata Skřebská

Tekst: Renata Skřebská
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Programy edukacyjne: Hedvika Dalecká, Jana Sedláková

SPACER WIRTUALNY tutaj


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero