Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Poszukiwanie granic malarstwa w postmedialnym środowisku

26. 1. – 25. 3. 2018
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

Wspólny projekt nauczycieli, absolwentów i studentów atelierów malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, reaguje na często zadawane pytania dotyczące granic malarstwa w obecnym środowisku postmedialnym. Pojawia się potrzeba nowej definicji malarstwa, znalezienie jej stałego miejsca pomiędzy różnorodnymi i gwałtownie rozwijającymi się miediami (film, wideo lub fotografia cyfrowa). 

Wystawa zajmuje się badaniem obrazu i określeniem jego przestrzeni w słowackich i czeskich atelierach szkół artystycznych. Integralną częścią projektu wystawy będzie także konferencja o tej samej nazwie, która przy udziale teoretyków sztuki z czeskiego i słowackiego środowiska przyniesie nowe refleksje i poglądy na temat sztuki plastycznej nie tylko studentom, ale także wykształconej publiczności zainteresowanej malarstwem i sceną sztuki współczesnej. Kuratorami wystawy są Daniel Balabán, Ivan Csudai i Beata Jablonská.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Jan Kudrna

Wystawa „Poszukiwanie granic malarstwa w postmedialnym środowisku” a związana z nią konferencja, wynikają z potrzeby nazwać sytuację współczesnego malarstwa i wskazać sposoby jego dalszego funkcjonowania. Pod presją i w konfrontacji z nowymi mediami, malarstwo dzisiaj ponownie poszukuje swoich niezastąpionych zalet i potęgi, które czynią go, jako medium, wyjątkowym. Ponowne zdefiniowanie jego charakteru i pozycji jest konieczne, aby określić jego granice oraz je przekroczyć.

Wystawa „Poszukiwanie granic malarstwa w postmedialnym środowisku” wskazuje ścieżki współczesnego malarstwa na próbce prac i dorobku trzech pracowni (atelierów) malarskich. Chodzi o: Atelier Malba IV. pod kierownictwem Prof. Ivana Czudaia z Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, Atelier Malba I. pod kierownictwem Prof.  Daniela Balabána z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego i Atelier Malba II. pod kierownictwem docenta Františka Kowolovskiego z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. Prace kierowników atelierów, ich asystentów, absolwentów i studentów, często różniących się formą, środkami technicznymi i obrazowością, sugerują sposoby malowania jako bardzo osobistego medium.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           František Kowolowski


Kuratorzy  wystawy: Daniel Balabán, Ivan Csudai, Beáta Jablonská 
Opracowanie graficzne: Ivo Sumec
Promocja: Kateřina Mertha, Jana Malášek Šrubařová
Programy edukacyjne: Jana Sedláková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero