Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Pewnego razu...

22. 6. – 4. 9. 2022
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Wernisaż odbędzie się we wtorek 21 czerwca o godzinie 17:00.

Pewnego razu... jest drugim interaktywnym projektem, który swobodnie nawiązuje na wystawę Słomka na drucie. Jest także jednym z twórczych pomysłów Foki Serafin. 

Foka Serafin stała się symbolem ośrodka nauczania GVUO w roku 2018. Jej pierwowzorem jest Foka rzeźbiarza Jana Laudy z roku 1936. Mali goście GVUO nazwali fokę imieniem Serafin Rzeźba, która służyła także jako gargulec w ekspozycji flamingów w ostrawskiej zoo, nagle ożyła. Dziś Serafin towarzyszy dzieciom podczas tworzenia w galerii i w domu. Można go zabrać do domu z galerii na naklejkach, jako tatuaż, ale także w postaci pluszowej zabawki.

Wystawa, która jest przeznaczona dla dzieci i ich opiekunów, prezentuje wybór jedenastu dzieł sztuki ze zbioru GVUO z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii i twórczości przestrzennej, które stały się inspiracją do twórczych pomysłów. Wystawa zawiera interaktywne strefy, w których można bawić się nasionami, rysować pastelami, gnieść papier, składać kompozycje z kostek cukru, obrysowywać cienie, słuchać muzyki, budować obiekty z rolek papieru toaletowego i popuścić wodze wyobraźni. Pomysły na kreatywność można znaleźć na stronach internetowych GVUO a na wystawie są dostępne także w postaci drukowanej, by można je było zabrać do domu. 

Hedvika Dalecká a Jana Sedláková

Wernisaż odbyło się we wtorek 21 czerwca o godzinie 17:00.

Kuratorzy: Hedvika Dalecká, Jana Sedláková
Tekst: Hedvika Dalecká, Jana Sedláková
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková

a Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero