Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Widzieć inaczej / PAVEL NEŠLEHA

26. 5. – 30. 8. 2020
Wystawa odbywa się pod patronatem Lukáša Curylo, pierwszego zastępcy gubernatora regionu morawsko-śląskiego.

Wystawa malarza Pavla Nešlehy (1937-2003), wybitnej osobistości pokolenia lat 60., po raz pierwszy w Galerii Sztuk Pięknych w Ostrawie publikuje wybrane dzieła z jego obszernej, bogatej twórczości. Prezentuje obrazy, rysunki, pastele i druki cyfrowe powstałe w latach 80. do roku 2003, a to w celu ukazania głębi myśli i osobistej refleksji artysty na temat współczesnego świata. 

Wspólnym znakiem wybranych dzieł jest razem z zasadą powiększonych szczegółów fenomen światła. Jak dokładają obrazy: „Wywrót” (1981), „Próba o drogę do K. H. Máchi” (1982), „Stopy” (1983), pastele „Tajemnica znaków” (1993–1994), „Zapisy światła” (2002–2003), rysunki i pastele „Edyp” (1992–1993), była to właśnie koncepcja światła, która podświadomie miała wpływ na wyobraźnię artysty, co doprowadziło do odkrycia ukrytego i niezbędnego. 

Nešleha zajmował się ekspresyjnym i ideologicznym bogactwem światła w swych pracach przez długi i systematyczny okres. Pomagały mu plastyczne możliwości iluzorycznego malarstwa i wiedza romantyków wzmacniających związek z ogromem naturalnych wydarzeń i losami człowieka. Fotograficzna wizja artysty również przyczyniła się do medytacyjnej oceny rzeczywistości, jak wiemy z druków cyfrowych Via canis (1997), Struktury naturalne (2001), lub z dużego obiektu Żywioły (1999-2001), wyjaśniających szerokość jego rozległego, fantazyjnego i efektywnego dzieła. 

Mahulena Nešlehová

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero