Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Nowa galeria w nowej republice / FRANTIŠEK JUREČEK – ALOIS SPRUŠIL

2. 1. – 30. 4. 2019
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

Ostrawa w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku stała się nowym przemysłowym i społecznym centrum regionu. Wkrótce mieszkańcy miasta zaczęli odczuwać brak odpowiedniej przestrzeni wystawowej.

Wraz z powstaniem Czechosłowacji wkrótce pojawiła się idea Domu sztuki, który prezentował by stałą wystawę, którego podstawą by była Jurečkova galeria obrazów, prezentował by sztukę współczesną, zrzeszał artystów i także pełnił wychowawcze i edukacyjne funkcje.

Realizacji budynku wystawowego pomogło spotkanie Františka Jurečky, ostrawskiego architekta i kolekcjonera sztuki i pierwszego dyrektora Domu sztuki Aloisa Sprušila, który kontynuował w działalności Jurečka i niezwykłym sposobem ją rozwijał w okresie Pierwszej republiki. 

Ekspozycja prezentuje nie tylko artystyczne skarby z okresu realizacji Domu Sztuki, ale także architekturę budynku, wspomniane osobowości oraz bogatą ofertę dokumentów archiwalnych.

Kurator: Jiří Jůza
Teksty: Jiří Jůza
Design graficzny: Robert V. Novák i Zuzana Burgrová
Promocja: Kateřina Mertha, Jana Malášek Šrubařová
Programy edukacyjne: Marcela Pelikánová, Jana Sedláková
Tłumaczenie: Christopher Hopkinson      


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero