Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Wielki moment / MARIUS KOTRBA

23. 3. – 5. 6. 2022
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Wernisaż odbyło się we wtorek 22 marca o godzinie 17:00.

Marius Kotrba (1959–2011) jest wyraźną postacią w sztuce czeskiej. Swoją pracą stworzył monumentalny pomnik rzetelnej rzeźby, która jest ponadczasowa w przeplataniu energii duchowej i fizycznej w samej rzeźbie. Na wystawie zaprezentowane zostaną jego prace o tematyce obywatelskiej i międzyludzkiej oraz znacząca grupa prac o treści duchowej. Marius Kotrba jest także autorem niezwykłych realizacji w przestrzeni publicznej, takich jak na przykład rzeźba św. Krzysztofa, a także był malarzem, którego medium obrazu towarzyszyło mu przez całą jego twórczość. Wielkim momentem jest nazwa jego kluczowej rzeźby i jednocześnie symbol jego osobowości, życia i ludzkiego dziedzictwa.

Jiří Jůza

Kuratorzy: Libuše Kotrbová, Jaroslav Koléšek, Jiří Jůza
Tekst: Jiří Jůza
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková

WERNISAZ tutaj
WIRTUALNY SPACER tutaj

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero