Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Krzyż

16. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

Symbol krzyża jest jednym z głównych tematów ikonografii chrześcijańskiej poruszany w różnych formach aż po dzień dzisiejszy. W zbiorach galerii symbol krzyża można zobaczyć przede wszystkim w twórczości autorów okresu średniowiecza i baroku  (A. Dürer, U. Graf, D. Teniers, I. Raab), u przedstawiciela czeskiego symbolizmu Františka Bílka oraz młodszych autorów w luźniejszych interpretacjach (M. Ranný, A. Veselý, M. Moucha).

Jiří Jůza© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero