Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

ZYSKI 2018 GVUO: (KON)TEKSTY Jána Mančuški

23. 1. – 30. 4. 2019
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

Wystawa (Kon)teksty Jána Mančuški jest oparta na prezentacji dwóch prac Prowadzony ścianami obróciłem się do rogu (2007) i Kobieta w średnim wieku (2009), które GVUO zakupiła w 2018 roku do swojej kolekcji. Zamiar kuratorski przedstawić na wystawie tylko te dwa dzieła jest spowodowany nie tylko świadomością złożoności procesu ich zrozumienia, ale także faktem, że hojność i czystość instalacji prezentacji w przestrzeni wystawowej może przyczynić się do ich odpowiedniego doświadczenia. Z powyższego wynika, że wystawa nie ma ambicji pokazania Jána Mančuški w całym jego zakresie artystycznym. Jest tylko częściowym odciskiem jednej twórczej pozycji autora, w której zajmował się tekstami jako narzędziami komunikacji artystycznej.

Jaroslav Michna

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero