Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Świat anomalii Karla Pauzera

12. 7. – 9. 10. 2022
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Rzeźbiarz, ceramik i grafik Karel Pauzer (1936) od dawna zajmuje się tematem anormalnie zdeformowanych ciał zwierząt, często z elementami ludzkimi, które w bardzo ekspresyjny sposób mają ewokować egzystencjalne poczucie zagrożenia, agresji i destrukcji. Motyw ten pojawia się nie tylko w twórczości rzeźbiarskiej Pauzera, ale także w arkuszach graficznych i rysunkach, natomiast Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie posiada w swoich zbiorach ryciny z lat 70. i 80. XX wieku, stanowiące przekrój symboliki Pauzera danego okresu.

W tych pracach jest widoczny zamiar autora, przy pomocy anormalnie i celowo zdeformowanych ciał, skłonić widza do głębszej refleksji nad poczynaniami i wewnętrznymi motywami, do których dane potwory skłaniają. Ta projekcja jest jednak tylko zastępczą, potajemnie przypomina zachowania, charakterystyczne przede wszystkim dla społeczności ludzkiej, a prace świadczą w ten sposób o stanie społeczeństwa w drugiej połowie XX wieku.  Niestety ten temat jest aktualny nawet w dzisiejszych czasach...

Gabriela Pelikánová

wstęp wolny

Kurator: Gabriela Pelikánová
Tekst: Gabriela Pelikánová
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero