Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

JAN WOJNAR

21. 6. – 1. 10. 2023
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Jan Wojnar (1944–2014), nazywany czasami „najbardziej radykalnym konceptualistą w Czechosłowacji i Czechach”, poeta wizualny, autor obrazów, obiektów, konceptualnych cykli fotograficznych, fotogramów i książek autorskich. Od końca lat 60. zrealizował szereg cykli, w których poruszał wiele problemów i wątków podejmowanych przez światową sztukę konceptualną. Twórczość Jana Wojnara charakteryzuje się naciskiem na procesualność, złożoność analizy określonego problemu oraz na szczegółowe wykonanie i estetyczne rozwiązanie ostatecznej realizacji. Choć nigdzie nie sformułowaną, intencją Wojnara, wynikającą z jego wieloletniej pracy, jest zapoczątkowanie zmiany w rozumieniu i postrzeganiu otaczającej rzeczywistości; albo poprzez bezpośrednie wciągnięcie widza w „grę” z dziełem sztuki, albo poprzez zainicjowanie nowych procesów myślowych, odmiennych od tych, którymi posługujemy się na co dzień.

Wystawa w GVUO zaprezentuje wybór ze wszystkich etapów twórczości Wojnara. Powstaje we współpracy z rodziną Jana Wojnara i Muzeum Kampa – Fundacją Jana i Medy Mládkových.

Helena Musilová

Wernisaż wystawy odbył się 20. czerwca o godz. 17.00

Kurator: Helena Musilová

Współpraca: Jaroslav Bárta, Matěj Bárta, Ladislav Daněk, Jiří Jůza, J. H. Kocman, Anna Langerová, Dagmar Lasotová, Jiří Šigut, Marie Wojnarová
Rozwiązanie architektoniczne: Jaroslav Bárta
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Jiří Šigut, CONCEPT
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Programy edukacyjne: Zuzana Grulichová, Jana Sedláková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero