Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Gehinnom (Kraterowy) / Wystawa jednego dzieła ze zbiorów GVUO / ROBERT PIESEN

6. 6. – 3. 9. 2017
Zanim zostanie wybudowany nowy budynek Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, prawidłowo spotykać będziemy się z dziełami wybranymi przez różnorodne postacie od pisarzy, artystów, architektów, naukowców, muzyków i innych profesjonalistów, których wrażliwość i pomysły kwalifikują ich do tego, by stali się kuratorami wystawy jednego dzieła.

Z kolei piąte dzieło wybrał dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego František Kowolowski. 


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero