Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Klejnoty sztuki europejskiej -
Klejnoty sztuki europejskiej -
Klejnoty sztuki europejskiej -

Klejnoty sztuki europejskiej

Publikacja powstała z okazji wystawy Klejnoty sztuki europejskiej w 2008 roku. Chodzi o katalog, który daje możliwość wglądu do znaczącej kolekcji GVUO. Prezentacja poszczególnych znaczących obrazów z kolekcji jest w publikacji podzielona według narodowej czy geograficznej przynależności, a więc na sztukę włoską, holenderską, francuską, hiszpańską, rosyjską lub środkowoeuropejską. Kolekcja GVUO nie jest bogata tylko dzięki swojej obszerności, ale przede wszystkim dzięki jakości, a oferuje często całościowe kolekcje, które wpływają na szerszy zakres pozycji rozwojowych i mają dzięki temu dużą wartość badawczą. Przykładem może być kolekcja rosyjskiej sztuki, w której znajdziemy formalne tendencje w zakresie od realizmu, klasycyzmu, impresjonizmu, aż po ekspresyjny symbolizm. Publikacja zawiera kolorowe reprodukcje z krótkimi opisami poszczególnych autorów w języku czeskim i angielskim.

Publikacja została opublikowana z okazji wystawy o tej samej nazwie organizowanej Galerią sztuki w Ostrawie, organizacją budżetową (Dom sztuki, 7. 10.–15. 11. 2008r.).
Publikacja została opublikowana dzięki wsparciu kraju Morawsko-Śląskiego.
Koncepcja publikacji: Jiří Jůza
Teksty: Gabriela Pelikánová, Jiří Jůza
Nadzór redakcyjny: Jana Šrubařová
Tłumaczenie języka angielskiego: Jana Přidalová
Fotografie: archiwum
Opracowanie graficzne: Jiří Šigut — CONCEPT © 2008
Skany: Vladimír Šulc (Galeria sztuki w Ostrawie)
Nakład: 3 000 sztuk
Druk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava
Opublikowała:  © Galeria sztuki w Ostrawie, 2008

103 s., 41 reprodukcji, oprawa miękka

ISBN 978-80-85091-85-4

Kod produktu: K0195
58
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero