Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Jurečkova galeria obrazów -
Jurečkova galeria obrazów -
Jurečkova galeria obrazów -
Jurečkova galeria obrazów -
Jurečkova galeria obrazów -
Jurečkova galeria obrazów -

Jurečkova galeria obrazów

Publikacja powstała z okazji 80. rocznicy założenia ostrawskiego Domu sztuki. To wydarzenie się znacząco zapisało nie tylko do historii kultury artystycznej północnych Moraw i Śląska, ale można go postrzegać w szerszym kontekście, jako znaczący krok w kierunku ogólnej kultywacji społeczeństwa poprzez artystyczną produkcję. W katalogu oprócz bogatego wyobrażenia reprodukcji z funduszu kolekcji, interpretowanego tekstu i opisów autorów, rozwinięte są samotne korzenie powstania Domu sztuki. Z nim są nieodłącznie związane dwa nazwiska – František Jureček i Alois Sprušil. Pierwszy z nich, budowniczy i kolekcjoner, który dzięki swojej hojnej darowiźnie dał podstawy kolekcji dzisiejszej GVUO i drugi, pierwotnie urzędnik sądowy i miłośnik sztuki, który o ten hojny dar troszczył się z całą swoją godnością, o kolekcję dbał i ją systematycznie poszerzał. Powstanie Domu sztuki i GVUO nie jest tylko specyficznym projektem historycznym, ale przede wszystkim wspaniałym przykładem ludzkiego wysiłku, za którym jest miłość

Publikację opublikowała Galeria sztuki w Ostrawie, organizacja budżetowa z okazji 80. rocznicy otwarcia Domu sztuki i wystawy Jurečkova galeria obrazów (16 maja – 21 października 2006r.).
Autor tekstu i publikacji: Jiří Jůza
Podstawy dla biograficznych części haseł: Gabriela Pelikánová
Redakcja językowa: Andrea Węglarzyová, Petr Beránek
Tłumaczenie: Daniela Rywiková
Prawa autorskie do fotografii i reprodukcji: GVUO – Vladimír Šulc, zakład fotograficzny OFTIS – František Řezníček
Opracowanie graficzne: Jiří Šigut — CONCEPT
Druk: Drukarnia PRINTO, Ostrava
Pierwsze wydanie
Nakład: 1 000 sztuk
© Galeria sztuki w Ostrawie, 2006


101 s., 117 reprodukcji, oprawa miękka

 

ISBN 80-85091-77-1


Kod produktu: K0188
48
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero