Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Daniel Balabán -
Daniel Balabán -
Daniel Balabán -
Daniel Balabán -

Daniel Balabán

Katalog wystawy, która była Danielowi Balabánovi zorganizowana w Domu sztuki w roku 2016. Oprócz obrazów i inwentarza dzieła, znajdziemy tutaj curiculum vitae autora i cztery teksty autorskie, których autorami są Renata Skřebská, Jiří Jůza, Jan Kudrna i kolekcjoner Richard Adam, w tym wywiad Renaty Skřebskiej z Danielem Balabánem pt. O jasnym i niejasnym przesłaniu. Daniel Balabán jest jedną z najsilniejszych osobowości ostrawskiej sceny artystycznej, ale jak wynika z tekstów towarzyszących, a przede wszystkim z samotnego malarstwa, artystyczna jakość tego autora jest ponad regionalna i międzynarodowa. Jego praca z obrazem jako zasadniczo bliskim i wyłącznie przeżywanym medium, niesie ogromną i często komplikowaną semantykę opierającą się o religijne, osobiste a także o społeczno-krytyczne pozycje. Osobiście interpretowane tematy biblijne, walka egzystencjalna, erotycznie nastrojona kobieca figuracja, genderowa inwersja, wykorzystanie znaków świata konsumpcyjnego i gra kreatywna z wizualnością tworzy mies

Teksty: Renata Skřebská (ed.), Jiří Jůza, Alena Pomajzlová, Jan Kudrna, Richard Adam, Daniel Balabán
Inwentarz: Petr Gába, Renata Skřebská
Archiwum i dokumentacja: GVUO: Vladimíra Lichovníková
Fotografie: GVUO (Vladimír Šulc, Hana Číhalová, Jiří Jůza, Renata Skřebská), Adam Kencki, Viktor Kolář, Ondřej Polák, Martin Polák, Roman Polášek (portret D. B.),  Martin Popelář, Václav Rodek, David Sedlák i archiwum Daniela Balabána, instytucji i prywatnych kolekcjonerów 
Redakcja językowa: Jana Šrubařová
Tłumaczenie streszczenia: Christopher Hopkinson
Opracował graficznie i oprawę wykonał: Jiří Šigut – Concept, 2016
Druk: PRINTO, s r. o., Ostrawa
Nakład: 400 sztuk

Opublikowała Galeria sztuki w Ostrawie przy okazji wystawy Daniel Balabán, Niejasne przesłanie, która odbyła się w dniach 17. 6. – 4. 9. 2016 w Domu sztuki 
© Galeria sztuki w Ostrawie, 2016

228 s., 118 reprodukcji, szyta oprawa
ISBN 978–80–87405–39-0


Kod produktu: K0260
690
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero