Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE / 10:00–18:00
Czarny kraj? Mity i rzeczywistość -
Czarny kraj? Mity i rzeczywistość -
Czarny kraj? Mity i rzeczywistość -
Czarny kraj? Mity i rzeczywistość -
Czarny kraj? Mity i rzeczywistość -
Czarny kraj? Mity i rzeczywistość -

Czarny kraj? Mity i rzeczywistość

Publikacja przedstawia sytuację na ostrawskiej, a w szerszym regionie, scenie artystycznej i sztuk pięknych. Odzwierciedla kosmopolityczny charakter sztuki na przykładzie twórczości Hugo Baara, Antona Koliga lub Albína Poláška. Podstawowa część jest poświęcona twórczości artystycznej w latach 1918–1938. Poszczególne rozdziały po raz pierwszy kompleksowo przedstawiają mecenasów, kolekcjonerów i zwolenników artystycznych działań, takich jak byli Lichnovští lub Oskara Federer. Powstanie Czechosłowacji i zmiana w postrzeganiu sztuki przyniosły nowe wyzwania dla artystów i powstało pytanie, na ile była regionalna scena artystyczna otwarta na dane zmiany. Odpowiedź można znaleźć w każdej dziedzinie, kiedy się zajmuje twórczością znanych i mniej znanych osobistości regionu (Břetislav Bartoš, Ferdiš Duša, Alois Zapletal, Valentin Držkovic, itp.), osobistości, które działały tutaj w pewnym okresie życiowym (np. Antonín Procházka, Bohumír Dvorský), lub dla nich był niniejszy region inspiracją (Jan Zrzavý).

Kontekstu rozwoju architektury regionu zajmuje się rozdział Architektura między centrum i peryferiami, jak budowało się w okresie pierwszej republiki Czechosłowackiej na pograniczu Moraw i Śląska. Samodzielny rozdział jest poświęcony niemieckim i żydowskim malarzom i rzeźbiarzom (Franz Barwig, Adolf Zdrazila, Raimund Mosler, Paul Gebauer, Karl Harrer, Helena Scholz-Zelezny, Josef Obeth, Engelbert Kaps itp.) i rzemiosłu artystycznemu, przede wszystkim ciągle niedocenionym warsztatom ceramicznym Aloisa Jaroňka. Poetyczne sugestie z elementami krajobrazu, na które miał wpływ między innymi także Ferdiš Duša, odzwierciedlają wyraźnym sposobem wpływ ruchu Arts and Crafts i jego pragnienie po utraconym pięknie prac rzemieślniczych. W przeciwieństwie do tego progresywne tendencje nowoczesnego projektowania reklam przynoszą rozdziały poświęcone grafice książkowej i projektowaniu przemysłowemu połączonemu z projektami dla Tatry Kopřivnice. W ramach spisów są samodzielne rozdziały dotyczące osobowości życia kulturalnego, grup i stowarzyszeń artystycznych oraz chronologii wystaw danego okresu.

Koncepcja wystawy i katalogu: Renata Skřebská
Teksty: Renata Skřebská, Pavel Šopák, Jiří Jůza, Martin Strakoš
Recenzje: Miloš Matěj, Lenka Rychtářová
Spisy: Petr Gába, Vladimíra Lichovníková, Jaroslav Michna
Reprodukcje: Jaroslav Dua, Ivo Kadlčík, Jan Kolář, Roman Polášek, Renata Skřebská, Vladimír Skýpala, Luděk Wünsch
Redakcja językowa: Eva Hrubá
Tłumaczenie podsumowania: Christopher Hopkinson
Opracowanie graficzne: Jiří Šigut — Concept, 2018
Druk: PRINTO, s.r.o., Ostrava
Nakład: 400 sztuk

Na okładce publikacji były wykorzystane reprodukcje: Jan Sládek, Ostrawskie mosty, 1937, olej, drewno, 60×120 cm (Galeria sztuki w Ostrawie)

Opublikowała Galeria sztuki w Ostrawie z okazji wystawy Czarny kraj? Mity i rzeczywistość, która odbyła się w dniach od 26 września 2018r. do  6 stycznia 2019r. w Domu sztuki w Ostrawie.
Projekt wystawy został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej.

317 str., 137 reprodukcji, oprawa miękka

© Galeria sztuki w Ostrawie, 2018r.
ISBN 978-80-87405-48-2 

Kod produktu: K0267
450
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero