Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00
Obrazy piękna i zbawienia. Gotycki w południowo-zachodnich Czechach -

Obrazy piękna i zbawienia. Gotycki w południowo-zachodnich Czechach

Ta książka narracyjna jest pierwszym obszernym opracowaniem sztuki gotyckiej w południowo-zachodnich Czechach. Książka przedstawia reprezentatywny wybór oparty na koncepcjach interpretacyjnych poszczególnych badaczy, jakości artystycznej i zainteresowaniu artefaktami z innych punktów widzenia. Książka zawiera studia nad rozwojem historycznym i kulturowym, studia nad historią sztuki oraz katalog poświęcony najważniejszym dziełom architektury, rzeźby, malarstwa oraz sztuki i rzemiosła. Publikację uzupełnia szczegółowa bibliografia, nazwa i rejestr lokalny.

Czeski z streszczeniem w języku angielskim

Teksty: Petr Jindra, Michaela Ottová
Wydane przez Arbor vitae i West Bohemian Gallery w Pilźnie w 2013 roku.
496 s., Wiązanie Flexi

ISBN 978-80-7467-059-6 

Kod produktu: KP 1414
1533
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero