Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

DZIESIĘĆ / niemiecka sztuka współczesna ze zbiorów Adam Gallery

23. 1. – 30. 4. 2019
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

GVUO obecnie prezentuje dzieła niemieckich autorów z kolekcji Adam Gallery. Chodzi o część obszernej kolekcji pochodzenia zagranicznego, która jest związana z pierwotnym celem wytworzyć zbiór środkowoeuropejskiej sztuki. Zredukowany zbiór dzieł, który jest samodzielnie wystawiony po raz pierwszy, odpowiada realnym możliwościom intensywnych i celowych zakupów w latach 2006–2008. Jedną z cech charakterystycznych kolekcji Adam Gallery jest wieloletnie zainteresowanie przede wszystkim o malarstwo we wszystkich pozycjach tego medium. Na wystawie w GVUO są w widocznej przewadze przedstawione obrazy, rysunki i obiekty charakterystyczne ekspresyjnym rękopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, dopełnione wydrukami Markuse Selga. Komponent równoważący zastępują racjonalno-geometryczne i postkoncepcyjne dzieła Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna i także figuratywne kompozycje Andrey Lehmann i Christiana Macketanze. 

Yvona Ferencová

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero