Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Bibliofilie / Galerie Pod Bílou horou / Księgarnia Galerii sztuk pięknych w Ostrawie

1. 10. – 28. 11. 2019

Wystawa publikacji bibliofilskich trwa od 1 października do 28 listopada 2019 w Bibliotece GVUO (Poděbradova 1291/12) we współpracy z Towarzystwem Bibliofilów Czeskich. Wystawione bibliofilie na własne koszty publikuje muzealnik, kolekcjoner sztuki, edytor, wydawca a czasami nawet autor Jiří Klučka (1939) z Kopřivnice, który przez długi czas był kierownikiem Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm. Wystawa jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że wystawione eksponaty do tej pory nigdy nie były jeszcze prezentowane. Nie są reprezentowane nawet w bibliotékách publicznych czy kolekcjach. W roku 2020 do wystawy w Bibiotece GVUO nawiąże bardziej obszerny projekt wzbogacony o portrety fotograficzne nazwany Tváře w Muzeum Fojtství w Kopřivnici.

Wybór autorów publikacji bibliofilskich oparty został na długoletnim zainteresowaniu edytora o ich wypowiedź artystyczną. Chodzi o wzajemną wypowiedź i porozumienie, często o wspólne wspomnienie czy pogląd na zwykłe momenty życia ludzkiego.

Wiele instytucji i organizacji, spis podany jest w metryczce broszury, wzięło udział w produkcji pięknych druków opublikowanych przez stowarzyszenie Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, z. s. Warto wspomnieć osoby, które zasłużyły się o opracowanie graficzne publikacji,  edytorów oraz ilustratorów (później pod nagłówkiem Galerie Pod Bílou horou), mianowicie: Anna Georgiadu Treuchelová, Anežka Kovalová, Anna Grmelová, Miroslav Adámek, Lumír Ševčík, Antonín Strnadel, Martin Strnadel, Jan F. Kovář, Vladimír Jiránek, Vladimír Rocman, Josef Šamaj, Aleš Stanovský, jak również drukarzy (zarówno portfolii) – František Cahel, Miroslav Bražina, Oldřich Kliš, Jiří Liška, Vladimír Bujárek, Tereza Dvořáková, Anežka Kovalová. Nie można zapomnieć o Warsztatach grafiky artystycznej OVM w Novém Jičíně. Wszystkim należy się podziękować za ich zaszczytną pracę.
                                                                                                                                                                                    Jiří Klučka

Kurator: Renata Skřebská


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero