Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Międzyczas / ADÉLA MATASOVÁ

22. 6. – 4. 9. 2022
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Wystawa rzeźbiarki i artystki multimedialnej Adéli Matasovej podąża za zainteresowaniem autorki zjawiskiem naturalnie, matematycznie lub społecznie uwarunkowanych procesów, które stanowią podstawowe ramy inspiracji jej artystycznego kierunku. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace autorki, od początku lat siedemdziesiątych aż po teraźniejszość, podkreślające energię własnego ciała lub materiałów, instalacje procesowe odpowiadające specyficznej jakości przestrzeni wystawienniczej, projekty kinetyczne współdeterminowane porządkiem układów mechanicznych lub cyfrowych oraz wreszcie filmy wideo które wyrażają jej zainteresowanie ruchem systemów w postaci urzekających dynamicznych obrazów technicznych.

Michal Koleček

Wernisaż odbyło się we wtorek 21 czerwca o godzinie 17:00.

Kurator: Michal Koleček 
Tekst: Michal Koleček 
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková


SPACER WIRTUALNY tutaj

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero