Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Muzyka w nas

21. 6. – 10. 9. 2023
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Wernisaż wystawy odbył się  20 czerwca o godz. 17.00

Motyw muzyków i instrumentów muzycznych pojawiał się w historii sztuki od wielu stuleci. Muzyka towarzyszy ludzkości od czasów starożytnych, czy to w formie rozrywki i przedstawień publicznych, czy też w formie prywatnego muzykowania w gronie rodzinnym. Temat muzyków pojawia się na rycinach graficznych okresu renesansu i baroku, kiedy to jest postrzegane nie tylko w kontekście wątków biblijnych, ale także zawiera tematy przedstawień i teatru. Z kolei w XIX wieku gra na instrumentach muzycznych często łączy się z mitologią i alegorią. Pełną swobodę, czy to pod względem treści, czy formy, nadano temu tematowi dopiero w kolejnym stuleciu, w którym spotykamy się z tendencją realizmu, romantyzmu, symbolizmu, kubizmu i surrealizmu. O wyprawie w świat muzyki świadczą np. prace A. Dürera, J. Callota, J. Bergela, O. Gutfreunda, A. Procházky lub V. Tikala.

Gabriela Pelikánová

Kurator: Gabriela Pelikánová
Tekst: Gabriela Pelikánová
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero