fbpx
Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10.00–18.00

POST-OBJEKTIV

5. 10. – 31. 12. 2022
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerswa Kultury Czech.

Wernisaż odbęde się we wtorek 4 października o godzinie 17:00.

ZYSKI 2018/2021 GVUO: „Post-obiektyw”

Wystawa przedstawia fotografie, które GVUO zakupiło w ciągu ostatnich kilku lat zakładając w ten sposób nową kolekcjonerską drogę. Powodem była próba o refleksję nad dwudziestoletnim porewolucyjnym etapem, w którym medium fotografii wyłoniło się z dyskursu estetyki modernistycznej. Nazwa wystawy oferuje kilka poziomów jej odczytania. Pierwszy z nich to nawiązanie do podejścia postkonceptualnego, kiedy fotografia służyła do ukazania idei, aktu czy procesualizmu stojącego za obiektywem. Nazwa „post-obiektyw” wskazuje również na nowe medialne wykorzystanie fotografii cyfrowej i manipulację z nią. Ściśle z tym związana jest krytyka obiektywności fotografii, jako medium, i możliwości jej postprodukcji. Termin „post-obiektyw” odnosi się również do eksperymentów i materialnego wykraczania poza medium.

Jaroslav Michna

Kurator: Jaroslav Michna
Tekst: Jaroslav Michna
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Robert V. Novák
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero