Treść ładuje się...
Dom sztuki
WT–NIE 10:00–18:00

Wielkanocna opowieść w sztuce

1. 3. – 29. 5. 2022
Patronat honorowy nad wystawą objął zastępca gubernatora Kraju Morawsko-Śląskiego Lukáš Curylo.

W chrześcijańskim okresie późnego średniowiecza oraz w drugiej fali, okresie baroku, przedstawienie Męki Pańskiej było jednym z najczęstszych tematów w dziedzinie sztuk pięknych. Zbiory GVUO danemu faktu odpowiadają. Niezaprzeczalną wartość mają na przykład dzieła Albrechta Dürera (Mała Pasja), Hansa Schäufeleina (Zwierciadło Męki Pańskiej) czy Augustina Hirschvogla z pierwszej połowy XVI wieku. Celem ostrawskiej wystawy jest przedstawienie obrazowej genezy Pasyjnego Tygodnia, z uwzględnieniem nie tylko fabuły samej opowieści, ale także innych spójności w kontekście nowszej i współczesnej sceny artystycznej, reprezentowanej tutaj np. przez Daniela Balabana, Josefa Bolfa, Ivana Pinkavę i Michala Kalhousa. Dzieła tych autorów tworzą pewne symbole, punkty interpretacyjne i swobodne skojarzenia, które mogą zachęcić widza do nietradycyjnego spojrzenia na drogę męki Chrystusa.

Gabriela Pelikánová


Wykład Gabrieli Pelikánowej na temat wystawy odbędzie się  3. 5. o godz. 16.30.

wstęp wolny

Kurator: Gabriela Pelikánová
Tekst: Gabriela Pelikánová
Tłumaczenie: Agáta Glac
Opracowanie graficzne: Katarína Jamrišková
Promocja: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero