Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Vidět jinak / PAVEL NEŠLEHA

26. 5. – 30. 8. 2020
Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Výstava malíře Pavla Nešlehy (1937–2003), výrazné osobnosti generace šedesátých let, poprvé v Galerii výtvarného umění v Ostravě zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, tematicky bohaté tvorby. Představuje obrazy, kresby, pastely a digitální tisky vzniklé od osmdesátých let do roku 2003, a to se záměrem ukázat myšlenkovou hloubku umělcovy osobité reflexe přítomného světa. 

Společným znakem vybraných děl je spolu s principem zvětšených detailů fenomén světla. Jak dokládají obrazy Vývrat (1981), Pokus o cestu za K. H. Máchou (1982), Stopy (1983), pastely Tajemství znaků (1993–1994), Záznamy světla (2002–2003), kresby a pastely Oidipus (1992–1993), bylo to právě pojetí světla, které podnětně ovlivňovalo umělcovu imaginaci a vedlo ji k obnažování skrytého a podstatného. 

Výrazovou a ideovou bohatostí světla se Nešleha zabýval ve svém díle dlouho a systematicky. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby a poznatky romantiků posilující vztah k mohutnosti přírodního dění a k osudovosti lidského bytí. Na metaforickém zhodnocení reality se podílelo i umělcovo fotografické vidění, jak poznáváme z digitálních tisků Via canis (1997), Přírodní struktury (2001) nebo z rozměrného objektu Živly (1999–2001) ozřejmujících šíři jeho obsáhlého, imaginativně působivého díla. 

Mahulena Nešlehová

Dernisáž výstavy – komentovaná prohlídka s kurátorkou Mahulenou Nešlehovou se uskuteční 30. 8. 2020 v 15 hodin. 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA zde

Koncepce, výběr a uspořádání výstavy: Mahulena Nešlehová
Kurátoři: Mahulena Nešlehová, Gabriela Pelikánová
Texty: Mahulena Nešlehová
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda
Překlad: Adrian Dean
Fotografie: Jan Brodský a archiv umělce, úprava fotografií Vlado Bohdan (Fototéka Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.) 
Grafický design: Robert V. Novák
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Vzdělávací programy: Hedvika Dalecká, Jana Sedláková

Poděkování patří všem zapůjčitelům, kteří se na výstavě podílejí:
Galerii hlavního města Prahy; Památníku národního písemnictví, Praha; Galerii moderního umění v Hradci Králové; Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem; Alšově jihočeské galerii, Hluboká nad Vltavou; Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích; Galerii Klatovy/Klenová a soukromým sběratelům 

K výstavě vyšla doprovodná publikace, zakoupit ji můžeme ZDE

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero