Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

NORBERT GRUND fecit / JAN BALZER sculpsit

26. 1. – 25. 3. 2018
Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

V závěru loňského roku jsme si připomněli výročí tři sta let od narození významného pražského malíře drobných žánrů Norberta Josefa Karla Grunda (1717–1767). Už za svého života se Grund etabloval na úspěšného autora, jehož díla se stala součástí významných obrazáren a předmětem zájmu mnohých sběratelů.  Grundovy práce jsou také součástí původní Jurečkovy obrazárny a staly se mentálním východiskem pro obrodu českého umění.

V dobové umělecké praxi totiž bylo obvyklé rozmnožování, dnes bychom řekli reprodukování, obrazů v ryteckých dílnách. Jednou z nich byla i významná česká dílna Jana Jiřího Balzera (1736–1799). Balzer ji vedl nejdříve se svými bratry Františkem, Matyášem a Řehořem v Lysé nad Labem, později pak se svými syny v Praze. Posléze obdržel titul císařsko-královského mědirytce, čímž získal právní ochranu svých prací. Většinu jeho dílenské produkce tvořily listy podle předlohy významných umělců, jejíž součástí bylo i přibližně dvě stě listů podle obrazů Norberta Grunda.

Vystaveny budou jak Grundovy originální malby, které zapůjčily Strahovská obrazárna a Nadace pojišťovny Kooperativa, tak i Balzerovy rytecké reprodukce ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Jiří Jůza

Kurátor výstavy:  Jiří Jůza, Jan Štefan
Texty: Jiří Jůza, Jan Štefan
Grafický design: Robert V. Novák a Zuzana Burgrová
Propagace: Kateřina Mertha, Jana Malášek Šrubařová
Vzdělávací programy: Jana Sedláková
Překlad: Christopher Hopkinson

NORBERT GRUND
Norbert Grund se narodil v Praze roku 1717. Vzdělával se u svého otce Christiana, který byl dvorním malířem hrabat Libštejnských z Kolovrat. Po vyučení se pravděpodobně vydal na cesty do Vídně a snad i Itálie. Po návratu do Prahy se oženil a věnoval se malbě obrazů malých formátů, často podle cizích vzorů. Ty mu vysloužily obdiv i uznání nejvýznamnějšího malíře českého rokoka. Jeho obrazy byly svou cenou a rozsahem malého formátu natolik oblíbeny, že je nyní nacházíme rozptýleny v Evropě od Londýna po Petrohrad. Nejvíce jich ovšem zůstalo v Praze, dnes v Národní galerii. Grund zemřel v Praze v roce 1767 poměrně mlád, měl nedožitých padesát let.

JAN JIŘÍ BALZER

Jan Jiří Balzer se narodil kolem roku 1734 v Harcově na šporkovském panství. Grafickému řemeslu se učil jako mnoho nadaných dětí na Kuksu u významného rytce Michala Jindřicha Renze. Po vyučení se školil v Německu a pravděpodobně ve Vídni. Poté si zřídil ryteckou živnost v Lysé nad Labem, ale neustále směřoval do centra dění, do Prahy. V Praze se usadil s bratry, kteří se stali také rytci, a získal pražské měšťanství. Byl mu udělen titul privilegovaného rytce majestátu. Ilustroval knihy, vydával svaté obrázky, pražské veduty, ryl podle významných evropských umělců. Vytvořil asi dvě stě rytin podle obrazů Norberta Grunda. Své dva syny nechal v ryteckém umění vzdělávat na své náklady v Drážďanech. Zemřel v Praze v roce 1799.


K výstavě vyšla doprovodná publikace, zakoupit ji můžete ZDE


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero