Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

GVUO v roce 2022 požádalo o dotaci na nákup digitalizačních zařízení pro obrazovou dokumentaci "papírových" sbírek GVUO (sbírky kresby a grafiky) v programu "Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I." 

Název projektu: „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě“

Název žadatele, adresa sídla, IČ: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1, IČ: 00373231 
Typ žadatele: A
Registrační číslo žádosti: 0241000014
č. j. MK rozhodnutí o dotaci: MK 325223/2023 OMG

Hlavním cílem projektu je založit systematickou digitalizaci fondu kresby a grafiky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Tento fond tvoří většinovou část celé sbírky instituce, jak je to běžné ve většině srovnatelných českých muzeí umění. Ve své struktuře jsou zde zastoupena díla od pozdního středověku do současnosti a to nejen české provenience, ale s výrazným evropským přesahem, díky čemuž se daří také ostravskou sbírku kontextualizovat.
Z podstaty tohoto sbírkového fond zde přirozeně vznikly větší soubory, ať autorské, nebo problémové, které skýtají větší potenciál pro další aplikační využití. Pro prvotní fáze projektu, v horizontu prvních tří let, se chceme zaměřit právě na tyto celky. Pochopitelně jsme si vědomi ověřené praxe, že chod instituce si vyžaduje výrazně větší objem práce vycházející z aktuální potřebnosti, než jen vytyčené cíle. 

Dílčí pilotní cíle v rámci realizace tohoto programu:

Cíl 1 / digitalizovat soubor předmětů Eduarda Ovčáčka (394 položek)
Eduard Ovčáček je jedna z nejvýznamnější postav vizuální kultury nejen na Ostravsku. V roce 2023 se dožívá 90 let, u této příležitosti mu bude pořádána veliká výstava. Umělec již v minulosti daroval galerii soubor svého kompletního grafického díla, což vynikající příležitost pro další aplikační vrstvy.

Cíl 2 / digitalizovat soubor předmětů Ferdiše Duši (566 položek )
Ferdiš Duša je osobností první poloviny 20. století, bytostně spjatou s širokým Pobeskydím. Vytvořil bohaté, charakterově velmi autonomní a zajímavé dílo, které má nejen vysoké umělecké hodnoty, ale i výrazný etnografický aspekt. V této rovině spatřujeme neobyčejný potenciál v komunitní rovině a aplikacích s přesahem na turistický ruch.

Cíl 3 /  digitalizovat soubor předmětů osobností spjatých s regionem
Tento cíl navazuje na předcházející projekt ve všech jeho aspektech a doplňuje mozaiku o osobnosti např. Vilém Wünsche, Helena Salichová (336 položek )

Cíl společný – paralelně k jednotlivým projektům digitalizovat zdroje – literatura, archiv a další. 

Národního plánu obnovy byla pro GVUO zakoupena zařízení:
VELKOFORMÁTOVÝ SKENER CS155ST-VR15400
KNIŽNÍ SKENER BOOKEYE 5 V3 AUTOMATIC
POČÍTAČ HP OMEN by HP 45L GT22-0012nc
MONITOR EIZO ColorEdge CG2700S
NOTEBOOK HP OMEN 17-ck2003nc
ZÁLOŽNÍ ZDROJ APC Smart (4KS)
KOMPLETNÍ ARCHIVAČNÍ ŘEŠENÍ S JEDNOTKOU LTO-8

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation 

VELKOFORMÁTOVÝ SKENER CS155ST-VR15400
Velkoformátový skener s proměnným rozlišením a detekcí 3D povrchu má schopnost zachytit texturu povrchu.

VÝHODY:
bezkontaktní optické snímání
předloha je upevněna na stole
integrované osvětlení
osvit pouze během skenování

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Snímač a rozlišení: lineární senzor s min. 15360 px, rozlišení od 320 do 1000 ppi při použití jedné optiky, až do 2000 ppi optické rozlišení při použití high resolution kit – druhé optiky, bez interpolace či skládání snímků (image stitching / mozaika)
Snímání předloh o rozměru: min. 92 x 122 cm
Systém upevnění předlohy: vakuový
Optická hustota: Dmax > 4.0
Barevná přesnost: ∆E00 < 1.0
Systém osvětlení:  nezávislá světla LED bez rotace či přepínání, okamžitý náběh, bez zahřívání předlohy
Osvit: blikající LED světla pro dosáhnutí efektu textury povrchu skenovaného předmětu během jednoho skenu
Integrované světelné módy bez potřeby manuálního nastavování (až 10 světelných módů v 1 skenovacím kroku)
Výstup: 1:1, bez zkreslení v rozích a na okrajích předlohy, bez chromatické nerovnosti
Automatické skládání snímků s rozdílnou expozicí (Image Stacking)
Určeno také pro snímání mincí a medailí
Homogenní skenovací prostředí, kde se během skenování nemění poloha senzoru, optiky a osvětlení vzhledem ke skenovací ose
Skenování bez pohybu lineárního snímače za stacionárním objektivem (scan-back) a bez použití plošného snímače (digital-back)
Ochrana předlohy před teplotou a UV zářením: konstrukce skeneru a osvětlení musí vyloučit možnost tepelné nebo UV zátěže předlohy
Konstukce skeneru musí zabezpečit vysokou stabilitu během nepřetržitého provozu
Paralaktické a aberační chyby musí být eliminovány konstrukcí skeneru v souladu se standardy Metamorfoza a Fadgi není dovoleno softwarové odstranění zmíněných chyb manipulací s originálním skenem
Dodáno včetně ovládacího a skenovacího software, profesionálních barevných profilů, magnetického stolu 92 x 122 cm, vakuového stolu, variabilního rozlišení 320-1000 ppi

Zařízení zabezpečuje vysokou úroveň automatizace, která zaručuje opakovatelnost získaných výsledků; všechna klíčová nastavení osvitu, ostrosti, polohy osvětlení, vzdálenosti snímače a úhlu snímacího senzoru musí být plně automatizované a s možností uložení formou profile.

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation 

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero