Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Motor & Art

22. 6. – 11. 9. 2011

Výstava Motor & Art je zaměřena na umělecká díla s motoristickou tematikou od počátku 20. století do konce 50. let. Představeno je 50 exponátů – obrazy, grafiky, plastiky s motoristickou tematikou, plakátová tvorba, smaltované cedule, výdejní benzinové stojany, plechovky od oleje či prospekty od osobních automobilů a motocyklů. Expozice je netradiční galerijní exhibicí, neboť je doplněna dalšími dobovými reáliemi. Součástí se stal i automobil – AERO 500 z roku 1931 – a několik motocyklů z průřezu let 1902–1960, které charakteristicky dotváří dobový kontext.
Největší exkluzivitou výstavy je unikátní motocykl Laurin & Klement z roku 1902, který na světě existuje už jen v několika exemplářích.
Výstavní projekt chce upozorňuje na dnes již opomíjenou funkci motorových vozidel ve výtvarné oblasti. Základním kritériem výběru děl pro výstavu byl motiv motorismu. Automobily a motocykly se na počátku minulého století staly zcela jedinečným fenoménem, který v některých případech překročil hranice pouhé techniky. Řada umělců dokázala nový element ve společnosti nově uchopit a zpracovat.
Expozice představuje umělecká díla Kamila Lhotáka, Viléma Kreibicha, Otakara Švece, Antonína Procházky, Josefa Váchala, Zdeňka Buriana či Bedřicha Stefana.
Není to poprvé, co se poukazuje na velmi tenkou hranici mezi počátky motorismu a výtvarným uměním. S trochou nadsázky by se dalo říci, že bez aktivního přínosu výtvarných umělců by automobily a motocykly dnes nebyly tím, čím jsou.
Především v první polovině dvacátého století motorová vozidla častokrát plnila funkci jakéhosi mobilního uměleckého díla ve veřejném prostoru. Již Karel Teige se roku 1924 zabýval otázkou, zda je automobil uměleckým dílem. Také Josef Čapek ve svém díle Umění přírodních národů napsal, že strojová, účelná forma v sobě nese svou vlastní eleganci.
Pozoruhodnou osobností české výtvarné scény úzce propojené s motorismem byl i malíř Vilém Kreibich, který často ztvárňoval závodní automobily. Ve třicátých letech dokonce spolupracoval se Škodovými závody při návrhu designu parních lokomotiv.

Jan Kudrna

Kurátor: Jan Kudrna

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero