Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Moravská Ostrava II, / OSKAR KOKOSCHKA

20. 1. – 21. 3. 2010

Oskar Kokoschka je rakouský malíř, grafik, ale i básník, jehož expresionisticky a emotivně laděná díla zná celý svět. Opěvovaný i obávaný. Ve své době se jeho osobitá tvorba, stejně jako tvorba jeho uměleckých souputníků, nesetkala s pochopením veřejnosti. Výstava Kokoschkovy rané práce v roce 1908 způsobila skandál a po několika dalších incidentech byl nucen přestěhovat se do Švýcarska. V roce 1937 se jeho práce objevily na výstavě zvrhlého umění a byly zkonfiskovány nacisty. Mezi umělci se mu ale dostávalo ocenění a dnes je řazen k nejvýznamnějším představitelům expresionismu spolu se jmény jako například Eduard Munch, Vasilij Kandinskij nebo Emil Nolde.
Velkou část jeho celoživotního díla tvoří portréty. V podobiznách lidí zachycoval mnohem více, než bylo na první pohled patrné. Na svých četných cestách se věnoval také „portrétům“ měst. V těchto malbách se často odrážely niterné stavy samotného autora, což je pro expresionistické umění typické. Mezi těmito obrazy můžeme najít také Moravskou Ostravu z roku 1937, a to hned dvakrát. 

Oskar Kokoschka a malířské dílo
Oskar Kokoschka patří společně s Egonem Schielem a Gustavem Klimtem k předním rakouským autorům přelomu a začátku dvacátého století. Kokoschka jako výtvarník pozoruhodně působil již od svých uměleckých počátků. Jeho dílo vyvolávalo v řadách puritánské veřejnosti značnou vlnu pobouření. Ve svých portrétech dospěl k osobitému ztvárnění, pro něž se ve světě umění jen těžko hledá paralela.
Malba směřující od realismu k impresionismu končí v jakési vlastní expresivitě posunuté do trýznivé podoby. Podle mnohých teoretiků byl Kokoschkovým předchůdcem Edvard Munch. Tento severský fenomén však s Kokoschkou nesdílel totožné výrazové prostředky, ale především poselství a souvislosti. Vnitřní mihotavý neklid obou umělců se pravidelně promítá v jejich dílech.
Velice zajímavou polohou Kokoschkova díla jsou díla symbolického a alegorického charakteru. Alegorické motivy jsou v Kokoschkově díle reakcí na významné události jeho životního a tvůrčího období.
Postupem času se vyprofiloval v jedinečného autora krajiny a města. První pokusy o ztvárnění tohoto tématu nacházíme již v roce 1910. Krajinářská díla Oskara Kokoschky se vyznačují obdobnými rukopisnými prvky, jako tomu bylo u portrétů. Převládá v nich jeho zvláštní linie, kde výrazně dominuje barevnost. Chaos a současně řád, vůně, práce, světla nad vodní plochou a poklidnost, kterou tato panoramata skýtají, vše jemně se tetelící.
Podstata Kokoschova nazírání na každý jednotlivý městský organismus spočívá v nalézání vnitřního světa, který je až za pomyslnou hranicí. Světa, který v jeho městských krajinách nevidíte přímo, ale bezpečně víte, že je v obraze přítomen. 

Jan Kudrna

Oskar Kokoschka a Ostrava
Je neméně zajímavé, že druhým Kokoschkovým městem u nás byla Ostrava. V době první republiky sehrávala v české výtvarné kultuře významné postavení. Intenzivní rozkvět a vzmach výtvarného života se inicioval v okolí spolkových institucí (zejména Domu umění) a v blízkosti významných osobností, které svými mezinárodními vazbami přinášely do Ostravy to nejlepší.
V intencích osobního zájmu o výtvarné umění, spojeném s neobyčejným významem ředitele nejvýznamnějšího průmyslového podniku v kraji Oskara Federera se otevíraly obzory evropské kultury v Ostravě. Oskar Federer měl možnost přímo v Londýně, Paříži, Berlíně, Vídni a v dalších světových centrech poznat a získat evropské umění té nejvyšší kvality. Sám několik Kokoschových děl vlastnil. Druhou velmi zásadní postavou, a možná ve vztahu k malíři ještě významnější, byl inženýr Ladislav Jerie, generální ředitel Ferdinandovy severní dráhy. V jeho významné sbírce se nacházelo několik Kokoschových obrazů.
V Moravské Ostravě, kde byli Olda Palkovská a Oskar Kokoschka v roce 1937 na dovolené u Oldiných prarodičů, namaloval Kokoschka dva pohledy na město. Z vyvýšeného stanoviště shlížel přes zahradní idylku na závody uhelného a ocelářského průmyslu ve městě.
Skvost byl do Ostravy dopraven ze švýcarské soukromé sbírky v prosinci loňského roku prostřednictvím firmy specializující se na převoz vzácných uměleckých děl. Zprostředkovatelem této zápůjčky se stala Adolf Loos Apartement and Gallery s.r.o. 

   Jiří Jůza


Kurátor: Jiří Jůza


OSKAR KOKOSCHKA 
Oscar Kokoschka se narodil 1. března 1886 v Pochlarnu. Aniž by mladý Oskar projevoval zvláštní zájem o umění, vyhrál v roce 1905 prestižní stipendium na Kunstwerbeschule ve Vídni. V roce 1908 se Kokoschka zúčastnil výstavy Kunstschau ve Vídni, jeho obrazy však způsobbily značné pobouření. Kritika veřejnosti byla natolik silná, že byl vyloučen z Kunstwerbeschule. Z důvodu častého odmítání Kokoschkova díla se malíř v roce 1910 odstěhoval do Berlína, kde se stal se spoluvydavatelem časopisů pro svobodné umělce a grafickým umělcem. O rok později se Kokoschka vrátil do Vídně, kde přijal místo učitele na Kunstwerbeschule. V roce 1919 byl požádán, aby vyučoval umění na drážďanské Akademii výtvarných umění (Akademie der Bildenden Kunste). Nabídku přijal a na této škole působil až do roku 1924, než se odstěhoval do Paříže. V roce 1934 nalezl nový domov v Praze. Bylo mu uděleno i československé státní občanství (až do roku 1947). V roce 1938 Kokoschka společně se svou přítelkyní Oldou Palkovskou odešel do Anglie. Zemřel 22. února 1980 v Montreux ve Švýcarsku. 


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero