Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Membra disjecta pro JOHNA CAGE: Chceme říct něco o Johnovi

3. 10. – 25. 11. 2012

Jen málo umělců ovlivnilo umění posledních desetiletí tak výrazně jako americ¬ký hudebník, spisovatel, umělec a intermediální tvůrce John Cage (1912–1992). Jeho koncept otevřeného díla, indeterminismu, transversality, plura¬lity a interdisciplinárnosti předznamenal soudobý diskurz v oblasti humanitních věd a pomáhal mu překonat metafyzickou orientaci a nacházet liberálnější inter¬pretační strategie. Cage, který vystudoval výtvarné umění a hudbu a později nacházel inspiraci v Joyceovi a Duchampovi, moderním tanci, orientální filozofii a myšlenkách Mistra Eckharta, Thoreaua, Fullera a McLuhana, dokázal všechny tyto inspirační zdroje přirozeně začlenit do svého díla  v překvapivých kontex¬tech. Vytvářel postmoderní intermediální a multimediální umění  par excellence v době, kdy byl postmodernismus ještě v plenkách. Se smyslem pro experi¬menty i úctou k tradici neustále objevoval nové horizonty a prostory a přispěl tak ke konceptualizaci a intermedializaci umění. Dnes je již evidentní, že John Cage měl mnohem větší vliv na oblast vizuálního a intermediálního umění než na oblast hudební kompozice. K jeho odkazu se hlásí stále více autorů, včetně těch nejmladších.
Výstava Membra Disjecta pro Johna Cage: Chceme říct něco o Johnovi je pojata jako pocta Johnu Cageovi u příležitosti stého výročí jeho narození a dvacátého výročí úmrtí. Svým způsobem je to průzkum, co zůstalo z Cageova odkazu v postmoderní situaci, kdy jsou jeho myšlenky a činy recyklovány bez patosu, jako by tady byly odjakživa jako nějaký veřejný zdroj i přirozená, anonymní a legitimní strategie. Název výstavy odkazuje ke Cageově známé metodě využívání nejrůznějších inspi¬račních zdrojů i k historické, estetické a mediální různorodosti vystavených děl (membra disjecta či disjecta membra je latinský pojem pro „rozptýlené fragmenty“ a používá se pro dochované fragmenty starobylé keramiky, ruko¬pisů a dalších kulturních předmětů). Podtitul výstavy „Chceme říct něco o Johnovi“ je parafrází názvu známé Cageovy pocty Marcelu Duchampovi z r. 1969, která je zde rovněž vystavena.
Výstavy se účastní několik Cageových spolupracovníků a přátel, ale i umělci mladší generace, které Cageovo dílo inspirovalo. Představuje známá díla renomovaných umělců,  ale i díla vytvořená speciálně pro tento projekt. Jde o ambiciózní počin, jenž vedle sebe staví nejrůznější média, malbu, kresbu, tisky, koláže, partitury, fotografie, instruktáže, sochařské objekty, instalace, videa a audioinstalace. Výstava je určena širokému publiku bez ohledu na šíři a hloubku vzdělání či zkušeností. 

Jozef Cseres – Georg Weckwerth

Kurátoři: Jozef Cseres,Georg Weckwerth

K výstavě vyšla doprovodná publikace.© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero