Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Měj ráda sebe sama / DITA PEPE

9. 7. ‒ 14. 9. 2014

Fotografka Dita Pepe patří k výrazným představitelům současné české fotografie. Pozornost upoutala zejména svým cyklem Autoportrétů, který byl uveden na významných přehlídkách a získal mnohá ocenění. Cyklus Autoportréty se prolíná autorčinou tvorbou již několik let. Jako intenzivní sonda rozvíjí nejen témata mezilidských či rodinných vztahů, ale i postavení člověka ve společnosti a závažnou otázku svobody volby jednotlivce, jejíž dopady se pak zračí v jeho životním stylu. Umělkyně do obrazu aktivně vstupuje a stává se rozhodujícím a význam nesoucím nástrojem, prostředkem čtení obsahu. 

V následujících cyklech (Slečny, Intimita, Měj ráda sebe sama) se inscenovaná fotografie v hledáčku Dity Pepe stává jak zprávou o hlubokých příbězích žen a sociologickou sondou, tak možností poznat sama sebe a nacházet své zakotvení v životě, svou intimitu. Pozoruhodná je Ditina vůle a snaha o porozumění a vcítění se životního příběhu portrétovaného člověka. Autorka se sice nemůže stát jeho autentickou součástí, ale svou schopností nacházet univerzálnost v jednotlivostech vytváří neobyčejně intenzivní celek, který se stává neopomenutelným. 

Nedílnou součástí výstavního projektu jsou nejen osobní výpovědi portrétovaných, ale také specifický prostor, který není typický pro fotografické výstavy.

Výstavu Dita Pepe doprovází monografie Měj ráda sama sebe, na které spolupracovala Bára Baronová a grafik Milan Nedvěd. Knihu vydalo nakladatelství wo-men ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě.

Jiří Jůza

Kurátoři: Dita Pepe, Jiří Jůza

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero