Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Krása podzimu středověku

26. 3. – 5. 5. 2013
KNIHOVNA GVUO – Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava

Již pátým rokem zaznívají v Knihovně GVUO přednášky cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku, jejichž prostřednictvím je veřejnost seznamována s vybranými středověkými vizuálními prameny a středověkým myšlením. V rámci přednášek historika Marka Zágory bylo představeno i velké množství bohatě iluminovaných rukopisů, jejichž originály jsou často uloženy ve speciálních trezorech a běžně nejsou vystavovány. I z tohoto důvodu se Marek Zágora rozhodl připravit ve spolupráci s GVUO jedinečnou výstavu, na které by některé ze skvostů středověké knižní malby byly blíže představeny veřejnosti.
Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost prohlédnout si na výstavě nejkrásnější iluminace Přebohatých hodinek vévody z Berry (miniatury měsíců kalendáře), Bible Václava IV. a nejluxusnějšího rukopisu Zlaté buly Karla IV. Manuskripty budou prezentovány formou špičkových faksimile a faksimilových listů, jež byly na výstavu zapůjčeny soukromými sběrateli a rakouským vydavatelstvím ADEVA, které vydalo celá faksimile Zlaté buly i Bible Václava IV. Menší část expozice bude pravidelně obměňována.
I když soukromá knihovna Jana, vévody z Berry, nekonkurovala počtem svých svazků knihovně francouzského krále Karla V. Moudrého, nacházely se v ní opravdové skvosty, jež se svou výzdobou řadí mezi nejkrásnější středověké rukopisy vůbec.
Tím nejkrásnějším jsou bezpochyby Přebohaté hodinky vévody z Berry, z nichž jsou nejčastěji reprodukovány iluminace jednotlivých měsíců kalendáře. O velikosti Václavovy sbírky rukopisů nemáme bohužel přesnou představu, přesto je jisté, že byla jednou z největších ve střední Evropě. V současnosti můžeme asi jen o deseti rukopisech s jistotou prohlásit, že pocházejí z královy knihovny. Jim pak vévodí monumentální, i když nedokončená, několikasvazková Bible Václava IV. a jedinečný exemplář Zlaté buly Karla IV. Originály se dnes nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni.
Expozici doprovodí dvě přednášky Marka Zágory. První Nad krásou podzimu středověku I. se uskuteční v úterý 2. dubna 2013 a druhá Nad krásou podzimu středověku II. v úterý 23. dubna 2013 obě od 16 hodin v Knihovně GVUO. Přednášky blíže představí vystavená faksimile i jednotlivé listy. Prezentovány budou i další faksimilové listy, které se nedostaly přímo do expozice.

Marek Zágora

Kurátor: Marek Zágora

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero