Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Krása a tajemství středověkých rukopisů I.

2. 2. – 31. 3. 2010

Středověk je většinou vnímán jako velice temné a zároveň kruté období. Jeho „obraz“ se ale zcela mění ve spojení se středověkým výtvarným uměním. Ve středověku vzniklo nepřeberné množství uměleckých děl, z nichž se nám bohužel do dnešních dní dochoval pouhý zlomek. Přesto si z něj můžeme udělat určitou představu o „středním věku“ jako etapě lidských dějin a také o životě a myšlení středověkého člověka, i když jsme bohužel v řadě případů „omezeni“ vrstvou elit, které byla umělecká díla převážně věnována a která tato díla sama často objednávala, respektive byla jejich štědrým donátorem.
Výstava „Krása a tajemství středověkých rukopisů“ chce na konkrétních příkladech představit středověk „zakódovaný“ do nádherných, často bohatě iluminovaných rukopisů, jež jsou opravdovou studnicí, z níž lze čerpat informace o středověku a životě v něm. Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve speciálních „trezorech“, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají a tak se musí spokojit pouze z jejich fotografiemi, digitalizovanými verzemi nebo s jejich uměleckými kopiemi či faksimile. Několik desítek rukopisů se dočkalo své faksimile, z nichž většina těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších z posledních let je zejména z finančních důvodů pro normálního smrtelníka téměř nedostupná. Během několika posledních desítek let vznikly faksimile i několika rukopisů, jež jsou úzce spjaty s českým prostředím, a nemusí se jednat pouze o jejich český původ, ale převážně byly určeny pro českého panovníka nebo některého vysoce postaveného duchovního či šlechtice. Takovými rukopisy jsou např. Vyšehradský kodex, Pasionál abatyše Kunhuty, Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky, Velislavova bible, Liber depictus, Cestopis Johna Mandevilla nebo Vita Caroli. Právě na faksimilích těchto rukopisů bude ukázána „pestrost“ středověku i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří fascinuje. Součástí výstavy budou také ukázky z faksimile dalších rukopisů, jež by měly časově postihnout období cca od 9. do konce 15. století.
Svým způsobem unikátní výstava „Krása a tajemství středověkých rukopisů“ nabídla návštěvníkům od počátku února tohoto roku možnost vidět více než 70 stran ze středověkých rukopisů a na nich nepřeberné množství nádherných iluminací a kreseb, které vznikly v období od 7. do 15. století.
Do pondělí 22. března 2010 je k vidění obměněná expozice, jejímž hlavním vrcholem, který patří i k vrcholům celé výstavy, jsou tři překrásné zlatem zdobené faksimilové listy z Bamberské apokalypsy, jejíž originál vznikl na počátku 11. století v jednom z proslulých skriptorií na ostrově Reichenau.
Svou pozornost si ale zaslouží i nádherná, úplná i částečná faksimile dalších vystavovaných manuskriptů: Vyšehradského kodexu, Pasionálu abatyše Kunhuty, Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, Liberu depictus, Velislavovy bible, Cestopisu Johna Mandevilla a jednoho exempláře Vita Caroli. 

Marek Zágora

Kurátor: Marek Zágora

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero