Načítání obsahu...
Dům umění
Út – Ne / 10 – 18

(KON)TEXTY Jána Mančušky

23. 1. – 24. 3. 2019
Vernisáž se uskuteční 22. 1. 2019 v 17 hodin

Výstava (KON)TEXTY Jána Mančušky představuje poprvé v Ostravě dílo jednoho z nejvýznamnějších českých současných umělců. Kvalita autora měřená institucionální optikou může vyplynout z výčtu zastoupení jeho děl ve světových sbírkách, například francouzského Centre Georges Pompidou, německé Meyer Riegger Gallery, amerického Muzea moderního umění (MoMA) či Andrew Kreps Gallery v New Yorku. Galerie výtvarného umění v Ostravě se nákupem dvou Mančuškových děl Veden zdmi otočil jsem se do rohu a Žena středního věku v roce 2018 zapsala do dobré společnosti těchto významných institucí.'
Kurátorský záměr představit na výstavě pouze a jenom dvě zakoupená díla je motivován vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale i tím, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku. Z výše uvedeného vyplývá, že výstavní blok nemá ambici ukázat Jána Mančušku v jeho celistvém uměleckém rozpětí. Je pouze částečným otiskem jedné jeho tvůrčí polohy, v níž se zaobíral texty jako nástroji uměleckého sdělování.
Práce s textovými formálně-ideovými artefakty je u autora inspirována konceptuálními procesy ve výtvarném umění, které mají své kořeny v USA v 60. letech 20. století. Text jako umělecký prostředek přenosu informace je pro Mančušku ideálním nástrojem jak pracovat s obsahem bez užití výrazné spektakulární vizuality.
Ponořením se do těchto textových struktur je u diváka narušována schematičnost návyků čtení, jako je například obsahová posloupnost, linearita času, předvídatelnost děje, změna aktérů a tak podobně. Textová instalace slouží autorovi nikoliv jen jako prostý nositel obsahu, ale především jako otevřené pole rozličných mentálních variací.    


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero